Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak dyrektorem Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wręczył w dniu 3 lutego 2014 r. dr hab. inż. Renacie Jędrzejczak akt powołania na stanowisko dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie. Ceremonia odbyła się w siedzibie Instytutu, w gronie licznie zebranych przedstawicieli załogi.

Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak dyrektorem Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Wręczając nominację, wiceminister życzył nowej szefowej instytutu wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Mówiąc o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed placówką, Tadeusz Nalewajk zwrócił uwagę między innymi na kwestie innowacyjności i wdrażania wyników prac badawczych do praktyki oraz roli instytutów badawczych w pracach związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. Wiceminister rolnictwa zadeklarował pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, wyrażając jednocześnie potrzebę jeszcze większego wykorzystania potencjału Instytutu w bieżących pracach resortu. Jako przykład przedstawił konieczność większego zaangażowania się placówki naukowej w problematykę dotyczącą badań zawartości szkodliwych związków w tzw. wędzonkach, która to sprawa stała się za pośrednictwem mediów, bardzo głośna w ostatnich tygodniach.

W dalszej części uroczystości, wiceminister Tadeusz Nalewajk zapoznał się z aktualnymi problemami i najważniejszymi pracami jednostki oraz zwiedził wybrane zakłady naukowe oraz pracownie Instytutu.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!