Wsparcie na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

O wsparcie na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, w tym również uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W ich przypadku program nie zakłada progu dochodowego. Mogą oni liczyć nawet na 770 zł dofinansowania. Zakup takich pomocy przez szkoły jest również wspierany w obrębie dotacji celowej.

Wsparcie na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”
– To jest naprawdę duże wydarzenie, że uczniowie niepełnosprawni mogą otrzymać bezpłatnie podręczniki, materiały ćwiczeniowe czy materiały edukacyjne, korzystając z programu „Wyprawka szkolna” oraz środków z dotacji celowej na zakup pomocy edukacyjnych – mówi Lidia Klaro-Celej, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego.
 
Na realizację programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 przewidziano w sumie 51 mln zł. Jedną z grup, które mogą z niego skorzystać, są rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych.
 
– Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie bez względu na wysokość dochodu – wyjaśnia Klaro-Celej.
 
W odniesieniu do zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość wsparcia w ramach programu może wynieść do 770 zł.
 
– Z programu „Wyprawka szkolna”  mogą skorzystać również rodziny innych uczniów, których dochód nie przekracza 574 zł na osobę – mówi ekspertka.
 
MEN zakłada, że w 2015 roku z programu skorzysta ponad 213 tys. uczniów, w tym 92 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
– O dofinansowanie z  programu "Wyprawka szkolna"  muszą zabiegać rodzice. Problem tylko polega na tym, że już teraz jest czas na to, żeby błyskawicznie załatwiać sprawy związane z pozyskaniem środków finansowych – mówi Lidia Klaro-Celej.
 
Dyrektorzy szkół, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, mają możliwość uzyskania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
 
Szkoły otrzymują dotację na zakup podręczników dla uczniów klasach pierwszych i drugich, klas czwartych szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum.
 
– Dotacja dotyczy szkół. To one zgłaszają do samorządu zapotrzebowanie na podręczniki czy pomoce edukacyjne i korzystają z dotacji celowej – tłumaczy Lidia Klaro-Celej.
 
Termin złożenia wniosków jest krótki i w przypadku większości gmin upływa w pierwszych dniach września. Napięty grafik wynika ze zobowiązania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jeszcze przed końcem miesiąca musi opracować kompletne listy z zapotrzebowaniem na podręczniki.
 
Jak wynika z danych na 21 sierpnia państwowa dotacja na zakup podręczników szkolnych została wykorzystana w 96 proc. MEN przekazał samorządom w sumie już 221 milionów złotych. Programem bezpłatnych podręczników w tym roku szkolnym zostaną objęci uczniowie I, II i IV klasy szkoły podstawowej oraz dzieci uczące się w I klasy gimnazjum.
 
– Przy obu dofinansowaniach ważne jest dotrzymanie terminów, które w tej chwili są nieprzekraczalne dla szkół i rodziców – zwraca uwagę Lidia Klaro-Celej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!