V Koncert Galowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z okazji 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

W dniu 22 listopada 2014 roku o godz 17.00 w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się V Koncert Galowy z okazji 200-lecia urodzin Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego.

V Koncert Galowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z okazji 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

V Koncert Galowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z okazji 200-lecia urodzin Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego

Rok 2014 jest wyjątkowy dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wtedy bowiem Uczelnia oddaje hołd i pamięć swojemu Patronowi Augustowi hr. Cieszkowskiemu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wywodzi się bowiem od Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, która otwarła swe podwoje przed 144 laty, i była wielkim dziełem Filozofa z Wierzenicy.

W tym roku świętowanie ma wymiar szczególnie głęboki i uroczysty. Przeżywane jest bowiem w atmosferze obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego, wielkiego Polaka, jednego z najznakomitszych uczonych XIX wieku. Rok Patrona Uczelni Uczelnia świętuje wraz z innymi, wieloma instytucjami Poznania, Wielkopolski i Polski, którym droga jest pamięć o Nim.

Uwzględniając rangę oraz doniosłość rocznicowych obchodów, Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak zaprasza po raz kolejny bardzo serdecznie na niezwykłe wydarzenie artystyczne – na V Koncert Galowy.

Tak jak w latach ubiegłych w trakcie Wydarzenia będzie można podziwiać talent i kunszt artystyczny młodych osób z uczelnianych organizacji, zespołów studenckich, stowarzyszeń i kół zainteresowań, a także zaproszonych do udziału w koncercie znakomitych artystów.

- Po raz kolejny wszystkie grupy rozbudzą nasze zamiłowania muzyczne i artystyczne, podtrzymując i popularyzując polską kulturę narodową, tradycje folklorystyczne oraz taniec, śpiew i muzykę ludową. Uczelnia nasza jest dumna z osiągnięć swoich młodych Artystów i bardzo dziękujemy im za to, iż swoimi działaniami rozsławiają imię naszej Alma Mater zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak zapraszając do wspólnego przeżycia tej wspaniałej uroczystości.

Przejdź na następną stronę by zapoznać się z
programem V Koncertu Galowego z okazji 200-lecia urodzin Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego...


Tagi:
źródło: