VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!”

Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób. Tegorocznym zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, dowolną techniką, na temat inspirowany tytułowym hasłem konkursu.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 0-III i IV-VI, z wyłączeniem udziału laureatów ogólnopolskiego etapu z poprzednich edycji konkursu. Szkoły zainteresowane zgłoszeniem ich uczniów do udziału w eliminacjach proszone są o kontakt z najbliższą terenową jednostką KRUS.

Pierwszy, wojewódzki etap Konkursu upływa 6 maja br., drugi – centralny, zostanie podsumowany w czerwcu br. Zwycięzcom obydwu etapów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.Tagi:
źródło: