We wrześniu będą znane szczegóły dużej reformy szkolnictwa wyższego

Jak zapowiada wiceminister Piotr Dardziński, rok akademicki 2017/2018 ma być okresem intensywnych konsultacji i debat odnośnie nowego modelu szkolnictwa w Polsce. To będzie rok spokoju przed wielkimi zmianami. Resort skupia się aktualnie na projektowaniu nowej ustawy, regulującej działalność uczelni wyższych. Szczegóły reformy mają zostać ujawnione we wrześniu.  

We wrześniu będą znane szczegóły dużej reformy szkolnictwa wyższego
W nadchodzącym roku akademickim nie będzie istotnych zmian w bieżącym funkcjonowaniu uczelni. Nowy algorytm finansowania został już wprowadzony. Jesteśmy w trakcie parametryzacji, dane do oceny jakości jednostek naukowych zostały wprowadzone do systemu i są oceniane przez ekspertów. Nie planujemy istotnych zmian w prawie o szkolnictwie wyższym – zapewnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Poważne zmiany mają się pojawić najwcześniej w przyszłym roku. W MNiSW trwają prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Już w 2016 roku resort ogłosił, że niezbędne jest nowe prawo regulujące funkcjonowanie polskich uczelni. W maju ub.r. zostały powołane trzy zespoły ekspertów, które równolegle pracowały nad założeniami nowej ustawy. W styczniu trafiły one do resortu, który ma przygotować finalny projekt. Zgodnie z zapowiedziami zostanie on przedstawiony we wrześniu, podczas Narodowego Kongresu Nauki, który ma odbyć się w Krakowie.
 
We wrześniu zostanie przedstawiony nowy projekt, który połączy cztery obecnie funkcjonujące ustawy ustrojowe i zaproponuje nowy ład – zarówno organizacji szkolnictwa wyższego, jak i nauki. Stąd wynika chwilowa stabilizacja, trwająca niecałe pół roku – potwierdza dr Piotr Dardziński.
 
Nowa ustawa ma wejść w życie z początkiem roku akademickiego 2018/2019.W związku z tym, resort będzie dążył do zapewnienia uczelniom możliwie szerokiej autonomii i ograniczenia państwowej ingerencji w ich działalność. Docelowo uczelnie wyższe mają regulować jak najwięcej spraw w obrębie uchwalanych przez siebie statutów.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: