54. Międzynarodowy Salon Rolniczy SIA

W Paryżu trwa Międzynarodowy Salon Rolniczy SIA, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w branży rolnej, szczególnie sektora hodowli. Impreza organizowana jest corocznie od ponad 50-ciu lat, gromadząc ponad 1000 wystawców i ponad 650 tys. odwiedzających.

54. Międzynarodowy Salon Rolniczy SIA

Międzynarodowy Salon Rolniczy SIA

Z uwagi na znaczenie sektora rolnictwa dla Francji, jako wyraz szacunku dla pracy rolnika i osiągnięć francuskiej hodowli, targi każdorazowo otwiera Prezydent Republiki Francuskiej, spotykając się tu ze wszystkimi środowiskami rolniczymi. Tegoroczne Targi, odbywające się pod hasłem: „Rolnictwo: pasja i ambicja”, odwiedził urzędujący prezydent François Hollande.

Tegoroczne Targi SIA zorganizowane są wokół czterech tematów: hodowla i jej sektory, produkty dla smakoszy, warzywnictwo, zawody rolnicze i usługi dla rolnictwa. Trwają do 5 marca 2017 roku.

Na zaproszenie ministra rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa Francji Stéphane’a Le Folla, w dniach 24–25 lutego 2017 r. w Paryżu przebywał podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Wiceminister Ryszard Zarudzki uczestniczył w uroczystym otwarciu 54-ej edycji Międzynarodowego Salonu Rolniczego SIA oraz w inauguracyjnym pokazie zwierząt hodowlanych. W ramach spotkań towarzyszących, rozmawiał z członkami zarządu francuskiego Narodowego Instytutu Badań Agronomicznych INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), będącego jednym z najlepszych ośrodków badawczych na świecie. Rozmowy dotyczyły perspektyw polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju.

 


Tagi:
źródło: