| Autor: mikolaj

„Bioenergia na obszarach wiejskich” z polsko-duńskimi rozmowami w tle

Następca tronu duńskiego książę Fryderyk uczestniczył w poniedziałek, 12 dnia maja br., w konferencji „Bioenergia na obszarach wiejskich”, zorganizowanej w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi. W resorcie rolnictwa JKW księcia Fryderyka powitała podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel.

„Bioenergia na obszarach wiejskich” z polsko-duńskimi rozmowami w tle
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń na temat strategii obu krajów w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Wiceminister Gurbiel zwróciła uwagę, że nowa perspektywa budżetowa, to także nowe wyzwania. To zagwarantowanie długotrwałego bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymanie zrównoważonej produkcji rolnej zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska, a także zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej.

– Coraz trudniejsze staje się zaspokojenie zapotrzebowania obszarów wiejskich na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. W szczególności dotyczy to tych obszarów, które są najbardziej oddalone od źródeł wytwarzania energii. Rosnące koszty pozyskania kopalnych nośników energii, coraz częstsze przerwy w dostawach energii oraz występujące straty w przesyle energii sprawiają, że odnawialne źródła energii stają się jedyną alternatywą dla obszarów wiejskich na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym dalszy ich rozwój – podkreśliła wiceminister rolnictwa.

Krystyna Gurbiel poinformowała, że promując bioenergię na obszarach wiejskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawsze uwzględnia podstawowe zadanie rolnictwa, jakim jest zabezpieczenie potrzeb żywnościowych. Dlatego na szczególną uwagę zasługują te rozwiązania, które umożliwiają zagospodarowanie na cele energetyczne w pierwszej kolejności produktów ubocznych rolnictwa oraz pozostałości z produkcji żywności. Ważne jest, aby były to lokalnie dostępne zasoby biomasy, bez konieczności ich transportu na duże odległości. – W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest możliwy zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii bez wykorzystania potencjału, jakim dysponuje w tym zakresie rolnictwo i obszary wiejskie – dodała wiceminister Gurbiel.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!