| Autor: redakcja1

Europejskie Forum Rolnicze 2019 – debata nt. wymiany handlowej z krajami pozaeuropejskimi

W piątek 1 marca rozpoczyna się II. edycja Europejskiego Forum Rolniczego. Jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej, odbędzie się w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa i potrwa do soboty. Wśród tematów poruszanych podczas Forum w 2019 będzie kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi.

Europejskie Forum Rolnicze 2019 – debata nt. wymiany handlowej z krajami pozaeuropejskimi
Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej eksport produktów rolno-spożywczych z naszego kraju stale rośnie – od 5,2 mld euro w 2004 r. do 27,3 mld euro w roku 2017. Jak podkreślają organizatorzy Europejskiego Forum Rolniczego, istnieją dalsze możliwości rozwoju eksportu w sektorze rolno-spożywczym, a szczególnie istotną kwestią jest wypracowanie mechanizmów umożliwiających ekspansję na rynki pozaeuropejskie. Zdaniem Fundacji EFRWP, współorganizatora Forum, podjęcie kompleksowych działań łączących sferę dyplomacji i handlu, umożliwi zwiększenie zainteresowania polskimi produktami rolno-spożywczymi w krajach Azji i Afryki oraz stworzy nowe możliwości dla polskich producentów żywności.
 
Celem naszej debaty w ramach Europejskiego Forum Rolniczego jest nie tylko identyfikacja głównych barier eksportu polskiej żywności, ale także dyskusja o sposobach ich przełamania. Chcemy skupić się na współpracy z Azją i Afryką z uwagi na fakt, że w przypadku Azji nadal istnieje duży deficyt w handlu, a eksport do krajów afrykańskich ma stosunkowo niewielką wartość. Istotnymi zagadnieniami, które chcielibyśmy poruszyć, są również kwestie związane ze strukturą polskiego eksportu, jak np. niski udział produktów wysoko przetworzonych oraz znaczenie dyplomacji w rozwoju handlu zagranicznego – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora Forum.
 
O najważniejszych barierach stojących przed eksportem polskiej żywności na rynki pozaeuropejskie oraz sposobach ich przełamywania będą rozmawiać uczestnicy debaty pt. „Stan i perspektywy rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi”.
 
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski, dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, Waldemar Dubaniowski – Ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Mariusz Lęgowski – Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, prof. Chinwe Ifejika Speranza z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria), Simplice Nouala Fonkou – Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej, Amit Lohani – Prezes Federacji Importerów Indyjskiej Żywności (FIFI), Monika Tyska – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz dr Hesham Allam, Szef Nadzoru Centralnej Administracji Zagranicznych Stosunków Rolniczych w Ministerstwie Rolnictwa Egiptu.
 
Tematy Forum w 2019 roku
 
Europejskie Forum Rolnicze tradycyjnie już rozpocznie debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej z udziałem, m.in. Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: