| Autor: redakcja1

I Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"

W dniach 30-31 marca 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej odbyła się I Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania".

I Konferencja Naukowa
Więcej materiałów video znajdziesz na kanale "telewizja rolnicza"Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmowała zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie. W trakcie spotkania poruszono niezwykle istotne zagadnienia dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie jak agroekologia, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, a także perspektyw rozwoju rolnictwa, przechowalnictwa płodów rolnych oraz inżynierii rolniczej i rolnictwa precyzyjnego.

W komitecie naukowym znalazły się takie osobistości jak:

 • prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr. - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek - Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. Marcin Kozak - Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Krystyna Skibniewska - Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Piotr Nowakowski - Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. Wojciech Rybiński - Zakład Genomiki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki - Zakład Herbologii i Techniki Uprawy Roli, IUNG, Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw. - Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. nadzw. - Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Józef Gorzelany, prof. UR - Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM - Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka - Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przedstawione wyniki prac naukowo-badawczych wywołały bardzo interesującą dyskusję na poszczególne tematy, które być może w przyszłości zaowocują podjęciem interdyscyplinarnych prac z ciekawymi rozwiązaniami dla rolnictwa.

Całość wydarzenia została objęta honorowym patronatem przez Teresę Mazurek, Wójta Gminy Świdnica oraz SITR NOT. Z kolei patronat medialny sprawował m.in. Twój Portal Rolniczy Gospodarz.pl i TV Rolnicza Gospodarz.tv.

Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia było IKF Idea Knowledge Future przy współpracy ze Stowarzyszeniem EkosystEM Dziedzictwo Natury, ProBiotics Polska oraz Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów probiolife.pl.  

 Tagi:
źródło: