| Autor: redakcja6

I Pomorskie Forum Grup Producentów Rolnych

W dzisiejszych realiach, polscy producenci rolni z trudem podejmują wspólne działania na rynku. Silny indywidualizm producentów oraz duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, znacznie ograniczają ich konkurencyjność.

I Pomorskie Forum Grup Producentów Rolnych

Wsparcie finansowe przewidziane dla grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, otwiera przed zrzeszonymi rolnikami nowe perspektywy: przewiduje większe dofinansowanie, ale jednocześnie stawia więcej wymagań i kryteriów do spełnienia.
 
O tym, jak wykorzystać udzielaną pomoc finansową przy tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów rolnych, a także o tym jak doskonalić swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego potencjału ludzkiego i inwestycyjnego w ramach grupy producentów dyskutować będą uczestnicy zorganizowanego przez Pomorski Ośrodek Doradzwtwa Rolniczego w Gdańsku Pierwszego Pomorskiego Forum Grup Producentów Rolnych, które odbędzie się dnia  17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Oddziale  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, przy ul. Marynarki Wojennej 21.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Program forum:
 
9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 13.00 Otwarcie Forum, wykłady, dyskusje:
- Stan zorganizowania grup producenckich w województwie pomorskim, rejestracja oraz nadzór
nad grupami - doświadczenia praktyczne
- Wsparcie finansowe grup producenckich w województwie pomorskim, kontrole prowadzone przez ARiMR
- Bieżąca i prognozowana sytuacja na rynkach rolnych
13.00 - 14.00 Obiad
14.00 - 17.30 Wykłady i dyskusje w podgrupach:
- Organizowanie i funkcjonowanie grup producentów rolnych
- Organizowanie i funkcjonowanie wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw
- Księgowość i rachunkowość w grupach producenckich
17.30 - 17.45 Dyskusja i podsumowanie I Pomorskiego Forum Grup Producenckich
18.00 Kolacja, które odbędzie się w dniu 17 marca 2014 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!