| Autor: redakcja1

Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej

Zbliża się ku końcowi prowadzona przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego kampania „Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej”.

Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej
W czterech szkoleniach zrealizowanych w ramach projektu udział wzięli hodowcy trzody chlewnej z województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, reprezentując tym samym regiony o największej koncentracji produkcji, a także rodzinnym charakterze samych gospodarstw. Program szkoleń obejmował w pierwszej kolejności omówienie aktualnej sytuacji i uwarunkowań krajowej produkcji trzody chlewnej. Następnym z poruszanych zagadnień było zdrowie świń i bioasekuracja stada. Nie zabrakło również problematyki genetyki zwierząt i rozrodu, tak istotnych przy stale spadającym, krajowym pogłowiu loch. W trakcie omawiano również zagadnienia żywienia, stanowiącego lwią część kosztów produkcji. W myśl zasady, iż o końcowym wyniku finansowym decyduje triumwirat genetyki, żywienia i jakości środowiska, przedstawiano wpływ zarówno warunków utrzymania, jak i mikroklimatu, właśnie na dochodowość chowu i hodowli. W finale spotkań dyskutowane były znaczenie jakości wieprzowiny i jej systemów oraz ochrona środowiska.
 
Podsumowaniem zagadnień poruszanych w trakcie kampanii będzie konferencja, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 w Warszawie, na którą serdecznie zapraszamy.


Tagi:
źródło: