| Autor: mikolaj

Minister Sawicki o bezpieczeństwie żywnościowym Polski

W dniu wczorajszym, 28 maja br. minister Marek Sawicki wygłosił w Akademii Obrony Narodowej wykład „Bezpieczeństwo żywnościowe Polski”. Minister podkreślił, że obecnie temat ten to nie tylko bezpieczeństwo ilościowe, lecz także jakościowe.

Minister Sawicki o bezpieczeństwie żywnościowym Polski
Marek Sawicki zauważył, że integralną częścią bezpieczeństwa żywnościowego jest bezpieczeństwo żywności. Jest ono jednocześnie istotnym czynnikiem pozwalającym osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe.

– Konsumenci chcą, aby żywność była bezpieczna i spełniała ich oczekiwania smakowe. Jednocześnie chcą, aby żywność była relatywnie tania, a stosunek jej jakości do ceny był korzystny. Spełnienie tych wymagań stanowi duże wyzwanie dla rolników – powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że konsumenci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na wkład rolnictwa w dostarczanie dóbr publicznych. Będąca głównym użytkownikiem gruntów produkcja rolna jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój terytorialny regionów, krajobrazów i cennych ze środowiskowego punktu widzenia obszarów.

– Dzisiaj polityka żywnościowa napotyka na sprzeczność między dążeniem do bezpieczeństwa żywnościowego, a dążeniem do bezpiecznej żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe można osiągnąć poprzez uprzemysłowienie rolnictwa i intensyfikację produkcji, co z kolei może prowadzić do obniżenia zdrowotnej jakości żywności – powiedział minister i dodał, że w obliczu tego typu wyzwań staje dziś cały świat. W Unii Europejskiej państwa członkowskie starają się przeciwdziałać takim zagrożeniom między innymi przy użyciu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Rozporządzenia UE ustanawiają jedne z najsurowszych na świecie wymogów w zakresie produkcji podstawowej w odniesieniu do bezpieczeństwa, higieny, tożsamości i składu produktów, troski o środowisko, o zdrowie roślin i zwierząt i dobrostan zwierząt.

– Po pięćdziesięciu latach funkcjonowania można stwierdzić, że polityka ta doprowadziła do wzrostu wydajności, przyczyniła się do podniesienia poziomu życia ludności obszarów wiejskich, zagwarantowała bezpieczeństwo dostaw i zapewniła konsumentom rozsądne ceny żywności, spełniając tym samym główne cele stawiane w Traktacie Rzymskim – zaznaczył Marek Sawicki.

Wśród kolejnych wyzwań współczesności minister rolnictwa wymienił rosnącą liczbę ludności na świecie oraz z jednej strony głód, z drugiej zaś niewłaściwe zachowania konsumenckie, w wyniku których marnuje się duża ilość żywności.

Marek Sawicki podkreślił, że żywność od zawsze była swoistą bronią w walce o zabezpieczenie kraju. Bezpieczeństwo żywnościowe oznaczało samowystarczalność.

Dziś realizacja takich działań jak: transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz inwestycje – mają bezpośrednio przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w perspektywie długoterminowej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!