Polskie Drobiarstwo – wczoraj, dziś i jutro. Główna Konferencja Roku 25-lecia KRD-IG

W piątek, 3 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyła się Główna Konferencja Roku 25-lecia Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej pt. „Polskie drobiarstwo – wczoraj, dziś i jutro”. Podczas spotkania prelegenci omówili najważniejsze wydarzenia związane z sektorem. Dyskutowali m.in. o rozwoju branży na świecie, a także jakości i bezpieczeństwie mięsa oraz produktów drobiowych.

Polskie Drobiarstwo – wczoraj, dziś i jutro. Główna Konferencja Roku 25-lecia KRD-IG

Polskie drobiarstwo – wczoraj, dziś i jutro

Spotkanie miało status centralnego wydarzenia jubileuszu 25-lecia KRD-IG. Organizatorzy podjęli problematykę strategicznego rozwoju branży drobiarskiej w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie, odnosząc się do drogi, jaką przeszła polska branża drobiarska. Dyskutowano także o obecnej sytuacji i o dalszym rozwoju tego sektora w przyszłości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branży drobiarskiej zarówno z Polski jak i ze świata, m.in. James H. Sumner, szef światowej organizacji drobiarskiej (IPC) oraz amerykańskiego związku drobiarskiego (USAPEEC), Paul Lopez, szef unijnej organizacji drobiarskiej a.v.e.c. oraz liderzy opinii i przedstawiciele organizacji rządowych.
 
Polska liderem branży w Unii Europejskiej
 
- Ostatnie 25 lat, a w szczególności okres od momentu wejścia Polski do UE, to znaczne przyspieszenie rozwoju sektora drobiarskiego. Ponad 10 lat temu, w roku 2004 nasz kraj plasował się na średniej pozycji z produkcją poniżej miliona ton drobiu i eksportem na poziomie 131 tys. ton. Obecnie jesteśmy liderem branży drobiarskiej w Unii Europejskiej. Na koniec ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost produkcji o 10 proc. w stosunku do 2014 r., osiągając rekordowy wynik w tym zakresie na poziomie 2 159 tysięcy ton, z czego 909 tysięcy ton drobiu (mięso i przetwory), czyli 42 proc. tej produkcji, trafiło na zagraniczne rynki. Możemy śmiało powiedzieć, że co drugi kurczak czy indyk produkowany w Polsce trafia na zagraniczny rynek. Duży wpływ na to ma jakość oferowanego przez nas mięsa, które jest smaczne i przede wszystkim bezpieczne, gdyż odpowiada najwyższym standardom i wszelkim normom prawnym. W związku z tym przewidujemy, że w najbliższym czasie tendencja wzrostowa sektora drobiarskiego utrzyma się na podobnym, a może nawet wyższym poziomie chociażby ze względu na prognozy wzrostu popytu. Obecnie na świecie żyje 7 mld ludzi do roku 2050 będzie ich 9,5 mld. – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Sektor drobiarski na świecie

O tym jak wygląda sytuacja sektora drobiarskiego na świecie opowiedział szef światowej organizacji drobiarskiej IPC James H. Sumner - W ujęciu światowym obserwujmy szybszy przyrost produkcji mięsa drobiowego w porównaniu do mięsa czerwonego. Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, iż produkcja drobiu jest jednocześnie najbardziej przyjaznym środowisku i najbardziej opłacalnym sposobem pozyskiwania zwierzęcego białka. W ciągu ostatnich dwóch dekad globalny popyt na mięso kurcząt wzrósł o średnio 3,7%. Spodziewamy się, że w przeciągu kolejnych 10 lat może on wzrosnąć nawet o 30% - powiedział.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: