| Autor: redakcja12

Relacja z konferencji „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego”

Relacja z konferencji „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego”
W dniach 20 i 21 czerwca 2017 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 -2017. W konferencji wzięli udział doradcy i specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, rolnicy, pracownicy stacji oceny odmian oraz przedstawiciele instytucji rolniczych.
 
Konferencję otworzył Andrzej Dolny, dyrektor PODR w Lubaniu, który powitał wszystkich zebranych uczestników i zaprosił do aktywnego udziału w niniejszym przedsięwzięciu.
 
W pierwszym dniu konferencji, Antoni Hajdaczuk, dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu przedstawił program doradczy PODR w zakresie integrowanej ochrony roślin. W dalszej części, zostały poruszone tematy związane z przedstawieniem obowiązków rolnika stosującego środki ochrony i przestrzeganiem zasad integrowanej ochrony roślin oraz możliwościami wdrożenia innowacji w ochronie roślin w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.
 
W drugiej części konferencji, wystąpili przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Mgr Kamila Roik omówiła rolę sygnalizacji w efektywnej ochronie roślin, następnie dr Magdalena Jakubowska przedstawiła wykorzystanie danych meteorologicznych w monitorowaniu agrofagów oraz wspomaganiu podejmowania decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego jako elementu integrowanej ochrony roślin. Na zakończenie, dr Marcin Baran dokonał przeglądu dostępnych modeli symulacyjnych rozwoju agrofagów.
 
Podsumowując pierwszy dzień konferencji, podkreślono znaczenie integrowanej ochrony roślin w ochronie bioróżnorodności środowiska rolniczego.
 
W drugim dniu konferencji, odbyły się warsztaty polowe na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lisewie, gdzie odbyła się lustracja plantacji zbóż, rzepaku i roślin okopowych pod kątem występowania organizmów szkodliwych, określania stopnia nasilania ich występowania i zagrożenia dla upraw. Warsztaty polowe poprowadzili eksperci z zakresu monitorowania i sygnalizacji agrofagów z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!