| Autor: redakcja1

W Szczecinie o wzmocnieniu współpracy międzynarodowej w dziedzinie pozyskiwania deficytowych surowców

Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się kolejna z serii konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

W Szczecinie o wzmocnieniu współpracy międzynarodowej w dziedzinie pozyskiwania deficytowych surowców
Przygotowany dokument, którego autorem jest wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek, ma być przełomowy w dziedzinie polskiej geologii. Tym razem paneliści dyskutowali na temat IV filaru PSP, czyli pozyskiwania deficytowych surowców drogą importu i współpracy międzynarodowej.
 
IV filar PSP zakłada promocję polskich firm geologicznych i górniczych na rynkach międzynarodowych oraz zwiększenie zaangażowanie Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych rud metali z dna oceanów. Określa również istniejące i inne potencjalne źródła importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO)

Podczas panelu dyskusyjnego „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” wiceminister środowiska przedstawił założenia Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO), w ramach którego Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Porusza on temat eksploatacji zagranicznych złóż, dzięki czemu Polska będzie miała zabezpieczoną dostawę rzadkich surowców.
 
- Na dnie Oceanu Atlantyckiego mamy działkę z potężnymi zasobami geologicznymi. Na świecie jest tylko 7 krajów, które dysponują taką działką. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż – powiedział wiceminister środowiska.

- Na Atlantyku będziemy głównie poszukiwali niezbędnych dla funkcjonowania polskiej gospodarki siarczków polimetalicznych m.in. miedzi, srebra, metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich – dodał.

Bursztyn – polska duma narodowa

Resort środowiska podpisał z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej porozumienie, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ograniczenia nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne przekazywanie informacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami. W ramach niego powstanie również organ doradczy w formie Komisji Kwalifikacyjnej. W jej skład wejdą przedstawiciele Ministerstw Środowiska i Finansów.
 
- Polskie bursztyniarstwo to duma narodowa, dlatego nie może bazować na przemycie i kradzieży. Chodzi o to, aby branża zajmująca się bursztynem rozwijała się w oparciu o legalną działalność – podkreślił Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek.
 
Należy także dodać, że w ostatnich dwóch latach zwiększyła się skuteczność dokonywania konfiskat nielegalnego bursztynu przez służbę celną ponad czterokrotnie. Aczkolwiek według szacunków resortu środowiska jedynie ok. jedna dziesiąta bursztynu znajdującego się rocznie w obrocie jest pozyskana legalnie.
 
- Jeśli mamy cywilizowaną, czyli koncesjonowaną działalność bursztyniarską, to wiemy, kto i ile wydobywa surowca, opłacane są należyte podatki. Ludzie, którzy tam pracują, płacą CIT i VAT. Dlatego zachęcam bursztynników do składania wniosków o koncesję na wydobycie. Róbcie dokumentację geologiczną i przystępujcie do produkcji – przypomniał wiceminister.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Regionalne konsultacje dążą do wypracowania elementów wdrażanej polityki surowcowej, takich jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Istotnym głosem w dyskusji są z pewnością opinie ekspertów, przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządowców oraz lokalnych społeczności.
 
Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów. Wyznacza on kierunki budowanej polityki surowcowej.
 
- Polska do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej. Zmieni się to dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa. Zmniejszy on ryzyka w podaży surowców przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju, co wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy – przypomniał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.
 
Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi 16 maja. Podsumowująca konferencja będzie miała we wrześniu w Warszawie.


Tagi:
źródło: