| Autor: redakcja11

XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

W dniach 14-15 września br. w Jachrance k/Warszawy odbyło się XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, w którym uczestniczył m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Jarosław Sierszchulski zastępca prezesa ARiMR.

XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Ideą tegorocznego Forum była szeroko pojęta debata na temat strategii polskiego mleczarstwa oraz potrzeby budowania wspólnych kanałów dystrybucji, w tym także w handlu zagranicznego. 

- Bieżąca sytuacja na rynku mleka jest nadal trudna, ale jednocześnie zauważalne są sygnały świadczące o odwróceniu negatywnych trendów, które utrzymywały się od 2014 r. – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Tymczasem notowania cenowe na rynku wskazują, że możemy oczekiwać poprawy i odbudowy sytuacji. Ceny przetworów mlecznych już od czerwca br. wzrastają, zwłaszcza w przypadku serów i masła, a sygnały płynące z branży potwierdzają dynamicznie rosnące zainteresowanie zakładów mleczarskich skupem większych ilości mleka.

Ponadto minister przypomniał działania podejmowane już w grudniu na forum unijnym. Podkreślił, że w czerwcu wypłacona została producentom mleka pomoc finansowa, która została udostępniona na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Zaznaczył, że Polska na tę pomoc otrzymała z budżetu UE kwotę 28,9 mln euro. Dodatkowo poza środkami unijnymi na realizację wsparcia przeznaczono z budżetu krajowego kwotę w wysokości równej środkom unijnym a wsparcie wypłacone zostało 91,5 tys. producentom mleka.

- Musimy bardzo dokładnie obserwować dalszy rozwój sytuacji na rynku mleka i monitorować czy środki finansowe, które zostały przewidziane przez UE w pakiecie z lipca 2016 r. i zasady ich rozdysponowania są adekwatne do potrzeb – dodał minister Krzysztof Jurgiel i zaznaczył jednocześnie – że nie ulega również wątpliwości, iż nadal istnieje konieczność dalszych działań UE dotyczących zreformowania instrumentarium interwencyjnego oraz ukierunkowanego na promowanie i wspieranie eksportu.

Z kolei Jarosław Sierszchulski przedstawił informacje na temat poziomu wsparcia finansowego wydatkowanego przez ARiMR na rzecz rozwoju tego sektora. Podkreślił również rolę i znaczenie spółdzielni mleczarskich w procesach kształtowania konkurencyjności polskiego mleczarstwa zwracają uwagę, że dobra jakość mleka to między innymi  efekt wielu inwestycji w sektorze mleczarskim, które umożliwiły modernizację linii produkcyjnych i technologicznych oraz ich dostosowanie  do obowiązujących standardów.

Dodał, że na obecną chwilę wyzwaniem dla polskiej branży mleczarskiej jest promocja polskich produktów na rynkach międzynarodowych i zdobywanie nowych rynków zbytu.

Prezes  zachęcał przedstawicieli sektora mleczarskiego do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w produkcji mleka i jego przetwórstwie m.in. wskazał na możliwości pozyskania na te cele środków za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w szczególności w ramach działań "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" oraz "Współpraca" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!