| Autor: redakcja1

Trudne warunki meteorologiczne w uprawie warzyw gruntowych

Warunki tegorocznej wegetacji warzyw gruntowych były wyjątkowo trudne, głównie ze względu na długotrwałą suszę, jaką notowano już od wiosny.

Trudne warunki meteorologiczne w uprawie warzyw gruntowych
Brak opadów deszczu oraz wysokie temperatury powietrza wpłynęły na obniżkę plonowania większości gatunków warzyw, zwłaszcza wczesnych odmian. Jedynie na plantacjach nawadnianych plony były zadowalające. Od połowy września wystąpiły opady deszczu, które pozwoliły na poprawę uwilgotnienia gleby. Warunki końcowej wegetacji dla odmian późniejszych były nieco lepsze, lecz nie wpłynęło to w istotny sposób na zwiększenie się plonowania.
 
Długotrwała susza, jaka wystąpiła w sezonie 2018, spowodowała szczególnie zmniejszenie się plonów warzyw cebulowych oraz korzeniowych, a w nieco mniejszym stopniu kapustnych. Plonowanie warzyw ciepłolubnych uległo z kolei tylko minimalnemu spadkowi. Wysokie temperatury sprzyjały plonowaniu tej grupy warzyw, w szczególności pomidorów, a z drugiej strony niedobór wody wpłynął niesprzyjająco na ich jakość. Niedostatek wilgoci w glebie spowodował również spadek jakości innych gatunków warzyw gruntowych. Na wielu plantacjach zaobserwowano słabą jakość cebuli, warzyw korzeniowych, tj. marchwi i pietruszki oraz kapustnych - brokułów i kalafiorów.
 
Całkowitą produkcję warzyw gruntowych, a więc odmian wczesnych i późnych, oceniono w 2018 r. na 4,1 mln t, a zatem na poziomie nieco mniejszym od poprzedniej wrześniowej oceny, jednocześnie o 10% niższym od produkcji roku wcześniejszego. W odniesieniu do sezonu 2017 zanotowano obniżenie się produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, przy czym największy spadek odnotowano dla cebuli - o 15%, a najmniejszy dla pomidorów - o 1% i ogórków o 2%. Zaobserwowano spore ograniczenie zbiorów marchwi - o 12%, buraków ćwikłowych o 11% oraz kapusty o 10%. Produkcję kapusty w minionym roku oceniono na 0,9 mln t, a kalafiorów na 220 tys. t. Zbiory cebuli oszacowano na 565 tys. t, przy czym jej jakość jest wyjątkowo słaba.
 
Produkcja warzyw korzeniowych została mocno ograniczona przez brak właściwej ilości wody w glebie, tj. zbiory marchwi oceniono na 730 tys. t, a buraków ćwikłowych na 300 tys. t. Natomiast produkcja ogórków została oszacowana na 245 tys. t, a pomidorów na 253 tys. t. Zbiory pozostałych gatunków warzyw ogółem ocenia się na 0,9 mln t, czyli o 11% mniej niż w poprzednim sezonie.Tagi:
źródło: