warzywa kapustne i strony powiązane

 • 2019-07-12

  Sytuacja handlowa na Rynku Hurtowym Bronisze

  Sad i owoce

  Uczestnicy Rynku Hurtowego Bronisze wciąż zmagają się ze skutkami suszy rolniczej i upałami zanotowanymi w drugiej połowie czerwca.

 • 2019-01-04

  Trudne warunki meteorologiczne w uprawie warzyw gruntowych

  Warunki tegorocznej wegetacji warzyw gruntowych były wyjątkowo trudne, głównie ze względu na długotrwałą suszę, jaką notowano już od wiosny.

 • 2018-07-23

  Ceny warzyw 2Q 2018

  Warzywa

  Powierzchnia upraw warzyw zasadniczo się nie zmieniła. Czy susza przełożyła się na ceny warzyw? Czy występują straty przechowalnicze? Z jakimi problemami w tym kwartale boryka się rynek warzyw? Jakie są aktualne ceny warzyw w IIQ 2018?

 • 2017-10-05

  Warzywa gruntowe

  Warzywa

  Od lipcowego szacunku warunki meteorologiczne dla uprawy warzyw gruntowych były bardzo zróżnicowane w zależności od rejonu kraju, jednak w miarę korzystne.

 • 2017-07-01

  Kalendarium prac ogrodniczych w lipcu

  Ogrodnictwo

  Lipiec jest zazwyczaj miesiącem pełnym słońca, zieleni i wakacyjnego nastroju. O wiośnie zdążyliśmy już zapomnieć a przed nami (zwykle upalne) lato. Z tego powodu w lipcu powinniśmy przede wszystkim zadbać o właściwą wilgotność dla roślin. Długie i słoneczne dni wraz z wysoką temperaturą wpływają na szybką utratę wody przez glebę.

 • 2017-04-17

  Ceny warzyw w trzecim kwartale sezonu 2016/17

  Warzywa

  W trzecim kwartale bieżącego sezonu, podobnie jak w jego pierwszej połowie, ceny skupu większości warzyw krajowych były niższe w relacji rocznej, pomimo obserwowanych sezonowych wzrostów.

 • 2017-03-11

  Sezonowy wzrost cen warzyw krajowych, chociaż w ujęciu rocznym nadal ich poziom jest niższy

  Warzywa

  W lutym br. ceny większości warzyw krajowych były niższe w ujęciu rocznym, jednak w porównaniu ze styczniem mogliśmy obserwować ich wzrost.

 • 2017-03-03

  Prace polowe w marcu

  Produkcja roślinna

  Marzec jest czasem pierwszych wiosennych zasiewów, a także budzenia się przyrody do życia po zimowym śnie. W rolnictwie marzec jest miesiącem intensywnych prac polowych. Po przeschnięciu gleby wykonuje się uprawki i nawożenie, którego celem jest przygotowanie stanowisk pod siewy roślin jarych, tj. strączkowych, zbóż.

 • 2017-02-24

  Pomarańcze, mandarynki i pomidory głównymi produktami eksportowymi Hiszpanii

  Ogrodnictwo

  W pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 roku Hiszpanie wyeksportowali w sumie 9,841 mln ton owoców i warzyw, z czego 5,663 mln ton to wywóz samych owoców, a 4,178 mln ton warzyw.

 • 2017-01-24

  Rynek owoców i warzyw w Polsce

  Ogrodnictwo

  Według informacji sygnalnej GUS „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.”, ubiegłoroczne zbiory owoców z drzew są szacowane na rekordowym poziomie ok. 4,1 mln ton, tj. o około 13% wyższym niż w 2015 r. i nieco wyższym od poprzedniego szacunku.

 • 2017-01-17

  Łączne światowe zbiory warzyw szacuje się na ponad 1,1 mld ton

  Warzywa

  Jak wynika z danych w 2014 roku całkowita produkcja świeżych warzyw na świecie, w tym melonów, wyniosła zdaniem FAO 1169,4 mln ton. Dla porównania rok wcześniej produkcja ta była na poziomie 1134,3 mln ton.

 • 2016-12-31

  18% wzrost zbiorów warzyw gruntowych

  Warzywa

  Tegoroczne zbiory warzyw gruntowych ogółem oszacowano na 4,5 mln t, tj. na poziomie nieco większym od przewidywanego w poprzedniej ocenie i o 18% od słabej produkcji roku ubiegłego.

 • 2016-07-01

  Prace polowe w lipcu

  Produkcja roślinna

  W lipcu prócz kwitnienia lip, od których wzięła się nazwa tego miesiąca rozpoczynają się żniwa. Tradycyjnym sposobem sprawdzenia dojrzałości zbóż było badanie stanu słomy i twardości ziarna poprzez przełamanie jej na pół.

 • 2016-01-25

  Ponad 90% warzyw zaimportowaliśmy z UE

  Warzywa

  Import zarówno warzyw świeżych jak i ich przetworów w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku odnotował obniżkę względem porównywalnego czasu roku poprzedniego. W pierwszym półroczu 2015 r. do Polski sprowadzono w sumie 315 tys. ton warzyw świeżych i 150,1 tys. ton przetworów warzywnych. Wartość tego zakupu osiągnęła odpowiednio 310,8 mln EUR i 166,6 mln EUR - podaje...

 • 2016-01-21

  Głównym odbiorcą polskich warzyw jest UE. Dominuje wywóz pieczarek i warzyw kapustnych

  Warzywa

  W pierwszym półroczu 2015 r. kontyngent eksportu świeżych warzyw był o 83 tys. ton - 20% niższy względem roku poprzedniego i wyniósł 339,2 tys. ton, a wartość sprzedaży wyniosła 270 mln EUR. Dla porównania w tym samym czasie 2014 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 422,5 tys. ton oraz 325,2 mln EUR. Oczywiście spadek wysyłki należy tłumaczyć niższym o 100 tys. ton zakupem...