| Autor: mikolaj

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje dwie decyzje Ministra Gospodarki w sprawie utworzenia rezerw

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 5 marca 2014 r. o pilne utworzenie rezerw strategicznych dla mięsa wieprzowego, pochodzącego szczególnie z terenów Polski objętych strefą buforową, Agencja Rezerw Materiałowych poinformowała, że w chwili obecnej jest w trakcie realizacji dwóch decyzji Ministra Gospodarki w sprawie utworzenia rezerw strategicznych półtusz wieprzowych ze strefy buforowej.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje dwie decyzje Ministra Gospodarki w sprawie utworzenia rezerw
Przypommnijmy, iż mając na uwadze wyniki badania laboratoryjnego potwierdzające znalezienie w badanej próbce dzika materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zadania realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, o których mówi ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.), 5 marca 2014 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z wnioskiem o pilne utworzenie rezerw strategicznych dla mięsa wieprzowego, pochodzącego szczególnie z terenów Polski objętych strefą buforową. Możliwość taką daje utworzona w budżecie państwa rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać.

W opinii KRIR kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże koszty likwidacji ognisk choroby, straty ekonomiczne, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń. Zachodzi zatem potrzeba złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!