| Autor: redakcja1

Polepszenie warunków chowu trzody może nastąpić w drugiej połowie roku

Obniżka cen trzody, zapoczątkowana w 2014 r. i pogłębiona w 2015 r. ma miejsce również w 2016 r. Jak zauważa Danuta Zawadzka w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego, w styczniu cena skupu trzody wyniosła 3,96 zł/kg i była mniejsza o 2% niż w styczniu 2015 r. i o 23% niż w styczniu 2013 r.

Polepszenie warunków chowu trzody może nastąpić w drugiej połowie roku

Ceny trzody chlewnej

Jej stosunkowo mały spadek w obrębie ostatniego roku wynikał z uruchomienia w styczniu b.r. przez Komisję Europejską, programu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, którym objęto 90 tys. ton mięsa. W lutym 2016 r., a więc po zakończeniu działania programu, roczna stopa zniżki ponownie wzrosła do 8%, a cena trzody wyniosła 4,10 zł/kg.
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w marcu cena trzody zwiększyła się sezonowo do 4,22 zł/kg i była o 4% mniejsza niż w marcu 2015 r. Sezonowy wzrost cen powinien wystąpić również w kwietniu. Będzie on jednak osłabiany pojawieniem się na unijnym rynku, części mięsa zmagazynowanego w styczniu.
 
Według danych Komisji Europejskiej, w kwietniu magazyny opuści ponad połowa mięsa objętego programem dopłat, tj. 45 tys. ton. Może to spowodować, że ceny trzody w dalszym ciągu będą mniejsze niż rok wcześniej, choć ich zniżka nie powinna przekroczyć 2-3%.
 
Podobna sytuacja wystąpi prawdopodobnie również w maju i w czerwcu, gdyż też w tych miesiącach, mięso zgromadzone w styczniu będzie opuszczało magazyny. Dopiero w drugim półroczu, ceny trzody mogą zacząć wzrastać osiągając, a następnie powoli przekraczając poziomy zeszłoroczne.
 
Zdaniem Zawadzkiej, malejące ceny trzody powodują, że stosunek cen trzody do cen zbóż staje się coraz węższy, pomimo niskich cen zbóż. W styczniu relacja cen trzody do targowiskowych cen żyta wyniosła 1:6,4, a do targowiskowych cen jęczmienia 1:5,5. Były one mniejsze niż przed rokiem odpowiednio o 6% i 2%.
 
W lutym stosunki te były wprawdzie nieco szersze niż w styczniu, ale i tak w odniesieniu do zeszłorocznych węższe o 12% - trzoda:żyto) i o 8% (trzoda:jęczmień). Podobnie było w marcu, kiedy relacja cen trzody do cen żyta wynosząca 1:7,2 była węższa o 5% niż w marcu 2015 r., a stosunek cen trzody do cen jęczmienia (1:5,7) o 2% węższa. Tak wąskie relacje cen trzody do zbóż powodują, że chów trzody jest nadal nierentowny i pogłowie prawdopodobnie ulega dalszemu spadkowi.
 
O niesprzyjających warunkach ekonomicznych i mniejszym zainteresowaniu chowem trzody w Polsce świadczą również bardzo niskie ceny prosiąt. W styczniu cena 1 prosięcia wyniosła 142,93 zł/sztukę i była niższa o 1% niż w grudniu 2015 r. i o 6% niż w styczniu 2015 r. W lutym 2016 r. cena 1 prosięcia zmniejszyła  się o 3% w odniesieniu do stycznia i o 8% niż rok wcześniej. Jest to najbardziej dobitny dowód spadku popytu na prosięta.
 
O polepszeniu warunków chowu w 2016 r. zadecyduje zwiększenie się cen trzody, który prawdopodobnie ujawni się w drugiej połowie roku pod wpływem spadku pogłowia i produkcji. Można sądzić, że w Polsce obniżka produkcji wystąpi już w I półroczu, o czym świadczą ostatnie wyniki badania pogłowia przez GUS.
 
W Unii Europejskiej produkcja może się zmaleć dopiero w II półroczu. Mniejsze pogłowie loch prośnych wykazane w końcu 2015 r. wskazuje na to, że w I półroczu w całej Unii Europejskiej urodzi się mniej prosiąt, a w związku z tym w II półroczu będzie mniej tuczników.Tagi:
źródło: