pogłowie świń i strony powiązane

 • 2019-09-24

  Pogłowie świń zmalało o 8,9%

  Trzoda chlewna

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10,78 mln sztuk, wykazując w odniesieniu do analogicznego okresu minionego roku zniżkę o 8,9%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno–użytkowych trzody chlewnej.

 • 2019-02-06

  Pogłowie świń na koniec 2018 r.

  Trzoda chlewna

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem minionego roku spadek o 7,4%.

 • 2018-09-17

  Wzrost pogłowia trzody chlewnej

  Trzoda chlewna

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 11 827,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku wzrost o 4,2%.

 • 2018-05-22

  Pogłowie świń w Polsce

  Trzoda chlewna

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z porównywalnym okresem 2017 roku wzrost o 6,5%.

 • 2018-02-21

  Pogłowie świń w grudniu 2017 r.

  Trzoda chlewna

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2017 r. liczyło 11 897,6 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku zwyżkę o 7,1%.

 • 2017-07-01

  Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2017 r.

  Trzoda chlewna

  Według wstępnych danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2017 r. liczyło 11 352,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,5 %. Zwyżka pogłowia wystąpiła dla większości grup, w tym warchlaków o 6,5 %, świń na ubój - tuczników o 8,8% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 3,5%. Odnotowano spadek pogłowia prosiąt...

 • 2017-08-29

  Pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego w UE

  Trzoda chlewna

  W UE pogłowie trzody chlewnej w końcu 2016 r. wyniosło 147 mln sztuk i było o 1% niższe niż w końcu 2015 r. Loch prośnych było mniej o 1,6%, a prosiąt – o 1,4%.

 • 2017-07-16

  Pogłowie świń w 2016 r. wyższe niż przed rokiem

  Trzoda chlewna

  Pogłowie świń w sumie na dzień 1 grudnia 2016 r. wynosiło 11106,7 tys. sztuk i było większe o 516,5 tys. sztuk - 4,9% od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2016 r. – było wyższe o 241,4 tys. sztuk - 2,2%.

 • 2017-05-25

  Pogłowie trzody chlewnej wzrosło do ponad 11,2 mln sztuk

  Trzoda chlewna

  Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2017 r. liczyło 11261,9 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 7,6%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prawie wszystkich grup struktury stada, najbardziej trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 11,6%, warchlaków o 10,2% a populacja loch o 6,3%. Nieznaczny spadek pogłowia...

 • 2017-05-17

  Pogłowie trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny w UE mogą dalej spadać

  Trzoda chlewna

  W Unii Europejskiej pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2016 r. wynosiło 147,4 mln sztuk i było o blisko 1% niższe niż rok wcześniej.

 • 2017-03-06

  Mniejsze pogłowie świń w Danii i Niemczech

  Trzoda chlewna

  Jak wynika z danych duńskiego urzędu statystycznego, pogłowie trzody chlewnej w Danii na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiło 12,281 mln sztuk i w skali roku zmniejszyło się o 3,3%.

 • 2017-03-06

  Węgry: Pogłowie bydła najwyższe od 6 lat

  Produkcja zwierzęca

  W grudniu 2016 r. pogłowie bydła na Węgrzech osiągnęło najwyższy stan od 2010 r.

 • 2017-02-06

  Już jest nowy numer Informatora Gospodarza

  Gospodarz.pl

  Przed nami kolejny rok zmagań z aurą, cenami i wyzwaniami, które sami przed sobą stawiamy. Ostatnie lata dla wielu rolników były czasem trudnym, miejmy nadzieję, że 2017 rok będzie przebiegał w jak najbardziej optymalnych warunkach pogodowych, a zgłaszane w niektórych regionach wymarznięcia upraw ozimych będą jedynymi tegorocznymi stratami dla rolników.

 • 2017-02-05

  Opinia w sprawie pomocy dla producentów mleka i świń

  Przepisy i regulacje

  W uzasadnieniu do zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, wspomina się o kryzysie jaki dotknął rynek wieprzowiny i wpłynął już w czerwcu 2016 roku na spadek pogłowia o 12 %. Ponadto, w 2016 r. wystąpiło 20 ognisk afrykańskiego pomoru świń ASF, co spowodowało rozszerzenie stref...