| Autor: redakcja1

Dalszy spadek cen na rynku wieprzowiny (listopad 2014)

W listopadzie 2014 roku ceny wieprzowiny zmalały w 21 krajach Unii Europejskiej poza Austrią, Słowenią, Danią i Belgią, gdzie odnotowano zwyżki na poziomie odpowiednio 2,9%, 2,4%, 2,2% oraz 0,4%. Na Cyprze oraz na Malcie utrzymały się one na dotychczasowym poziomie – podaje FAMMU/FAPA.

Dalszy spadek cen na rynku wieprzowiny (listopad 2014)

Ceny wieprzowiny

Przeciętna cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się w tym czasie w granicy 140,10 EUR/100 kg, a więc była o 1,8% mniejsza niż miesiąc wcześniej.
 
W pierwszym tygodniu grudnia nadal obserwowano zniżkowy trend na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Wszystko wskazuje na to, że utrzyma się on do końca tego roku, a także w pierwszych tygodniach 2015 roku. Wyhamowanie eksportu tego gatunku mięsa z Unii do niektórych odbiorców azjatyckich może przyczynić się do pogorszenia notowań wieprzowiny na rynku Wspólnoty.
 
W listopadzie 2014 roku największą miesięczną dynamikę spadku cen pośród państw Unii Europejskiej zanotowano w Estonii o 6,1%, Łotwie o 4,8%, Rumunii o 4,6%, Hiszpanii o 4,3%, Litwie o 4,2%, w Polsce o 3,9%, Wielkiej Brytanii o 3,4%, Bułgarii o 3,2%, Słowacji o 2,7%, Irlandii o 2,6%, Czechach o 2,4%, Grecji o 2,2%, Luksemburgu o 1,7%, Węgrzech o 1,6%, Francji o 1,6%, Portugalii o 1,5%, w Niemczech o 1,3% oraz w Szwecji o 1,2%.
 
W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w listopadzie tego roku kształtowała się w granicy 139,01 EUR/100 kg, czyli była o 1% większa od przeciętnej ceny dla całej  Unii Europejskiej.Tagi:
źródło: