| Autor: redakcja1

Dalszy spadek cen na rynku wieprzowiny w UE (styczeń 2015)

W styczniu 2015 roku ceny wieprzowiny zmniejszyły się w 25 krajach Wspólnoty poza Wielką Brytanią, gdzie odnotowano zwyżkę o 0,1% - podaje FAMMU/FAPA.

Dalszy spadek cen na rynku wieprzowiny w UE (styczeń 2015)

Ceny wieprzowiny w UE

Na Cyprze cena reprezentacyjna wieprzowiny utrzymała się na dotychczasowym poziomie, przy czym brakuje podanych cen we Włoszech. Przeciętna cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się w tym okresie w granicy 129,83 EUR/100 kg, a więc była mniejsza o 3,7% niż w grudniu 2014 r. oraz była o 18,7% od ceny ze stycznia 2014 r.

 

W styczniu tego roku największą miesięczną dynamikę obniżki cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano w Grecji o 23,2%, Danii o 8,8%, Rumunii o 6,2%, Chorwacji o 6,1%, Szwecji o 5,9%, Czechach o 5,7%, Malcie o 5,5%, Litwie o 5,4%, Irlandii o 5,2%, Estonii o 5,2%, Austrii o 4,1%, Łotwie o 3,6%, Hiszpanii o 3,5%, Słowenii o 3% oraz w Portugalii o 2,9%.

Ceny wieprzowiny w Polsce

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w styczniu 2015 roku kształtowała się w granicy 126,20 EUR/100 kg, a więc była o 2,7% mniejsza niż w grudniu 2014 r. Była ona równocześnie o 2,8% niższa od przeciętnej ceny reprezentacyjnej dla całej Wspólnoty.

 

Cena wieprzowiny notowana w naszym kraju w styczniu br. przewyższała o 2,6% średnią cenę reprezentatywną tego gatunku mięsa w Danii, ale w odniesieniu do ceny wieprzowiny w Niemczech była o 4,5% niższa. Zniżkowy trend cen wieprzowiny w krajach Wspólnoty jest wypadkową sezonowego spadku popytu, a także negatywnego wpływu zamknięcia rynku rosyjskiego na unijną wieprzowinę.

 

Eksport ratują tylko dostawy tego gatunku mięsa do krajów azjatyckich. Niestety z uwagi na epidemię afrykańskiego pomoru świń w Polsce, rynki te są zamknięte dla polskich handlowców. Polska wieprzowina może jedynie w większych ilościach znajdować nabywców w innych krajach UE, chociaż w tym przypadku o rentowności handlu decyduje kurs walutowy.Tagi:
źródło: