| Autor: redakcja1

Dynamicznie rośnie unijny eksport wieprzowiny

W pierwszych jedenastu miesiącach ubiegłego roku unijny eksport produktów sektora wieprzowiny był o 25% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Ponad trzy czwarte tego eksportu trafiło na rynki dalekowschodnie.

Dynamicznie rośnie unijny eksport wieprzowiny

Eksport wieprzowiny z UE


Po trwającym prawie dwa lata okresie niskich cen i niskiej opłacalności produkcji, w połowie 2016 r. żywiec wieprzowy wyraźnie podrożał. Podstawowym czynnikiem, który o tym zadecydował był znaczny wzrost eksportu produktów wieprzowych z UE.
 
Według najnowszych dostępnych danych Komisji Europejskiej sprzedaż trzody chlewnej, wieprzowiny, tłuszczów, podrobów i przetworów wieprzowych do krajów pozaunijnych w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. wyniosła 3831 tys. t (w ekwiwalencie tuszy). Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. o 767 tys. t, tj. o 25%. Za tak dynamiczne zmiany odpowiadają przede wszystkim kraje azjatyckie, na które obecnie przypada 75% unijnego eksportu. Największym odbiorcą produktów wieprzowych z UE pozostają Chiny. W styczniu-listopadzie 2016 r. trafiło tam 45% eksportu, o łącznej masie 1737 tys. t. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. oznacza to przyrost aż o 687 tys. t (69%).
 
Ogromny popyt importowy zgłaszany przez Chiny wynikał z zanotowanego tam spadku produkcji przy utrzymującym się dużym popycie konsumpcyjnym.
 
Według Marty Skrzypczyk, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, najważniejszą kategorią w chińskim imporcie produktów sektora wieprzowiny z UE jest mięso wieprzowe (głównie mrożone). W styczniu-listopadzie 2016 r. Państwo Środka zakupiło łącznie z UE 850,5 tys. t mięsa, 2-krotnie więcej niż rok wcześniej. Niemcy wyeksportowały do Chin 257,9 tys. t (wzrost o 71% r/r), Hiszpania 236,3 tys. t (ponad 2-krotny wzrost r/r), zaś Holandia 113,2 tys. t mięsa (ponad 3-krotny wzrost).
 
Chiny są też dużym i ważnym odbiorcą unijnych podrobów (kody CN 020630, 020641, 020649). W analizowanym okresie zaimportowały 759,7 tys. t tych produktów, tj. o 36% więcej niż rok wcześniej. Największym dostawcą na rynek Państwa Środka były Niemcy, które sprzedały 256,9 tys. t podrobów, o 42% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Hiszpania zwiększyła eksport podrobów do Chin o 57% do 104,6 tys. t, zaś Holandia o 64% do 99,5 tys. t.
 
Można oczekiwać, że dopóki produkcja wieprzowiny w Kraju Środka znacząco nie wzrośnie, eksport z UE będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Z drugiej strony na rynku obecne są też Stany Zjednoczone oraz Kanada, które oferują niższe ceny. W 2017 r. ich udział w chińskim imporcie może zatem się zwiększyć. Dotyczy to szczególnie Kanady, gdzie rośnie dostępność mięsa ze zwierząt, przy chowie których nie stosowano raktopaminy.


Tagi:
źródło: