| Autor: mikolaj

Eksport będzie siłą napędową dla unijnego sektora wieprzowiny

W najnowszym raporcie „Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025“ eksperci KE wskazują, że po trudnych dla branży latach 2011-2012, kiedy w życie weszły normy dot. dobrostanu ciężarnych loch i produkcja wykazywała tendencje spadkowe, w latach 2014-2015 ten trend został odwrócony. Na takie odbicie produkcji wpływ miała poprawa infrastruktury w produkcji prosiąt i hodowli trzody oraz stosunkowo niskie ceny pasz.

Eksport będzie siłą napędową dla unijnego sektora wieprzowiny

Rynek wieprzowiny w latach 2015-2025

Niemniej pomiędzy rokiem 2015 a 2025 obserwować będziemy już wyhamowanie tempa wzrostu do 0,2% przeciętnie rocznie. Do takiego spowolnienia dynamiki przyczyniają się czynniki związane z ochroną środowiska naturalnego i spadek konsumpcji w krajach członkowskich. Stąd dla dalszego rozwoju unijnego sektora wieprzowiny kluczowe znaczenie będzie mieć eksport surowca na rynki pozaunijne. Szczególnie wyraźny wzrost konsumpcji wieprzowiny będzie obserwowany w Azji i Afryce Subsaharyjnej. W tym prym będą wieść Chiny, gdzie popyt importowy na wieprzowinę pomiędzy rokiem 2015 a 2025 powinien wzrosnąć dwukrotnie. Oczekuje się, że w tym okresie zapotrzebowanie na import surowca zwiększy się o 650 tys. t. Związane jest to częściowo z przekierowaniem strumieni handlu z Hongkongu do Chin. Jak wskazują analitycy BGŻ BNP Paribas, wieprzowina będzie się cieszyć również rosnącym zainteresowaniem na rynkach wschodnich, w tym głównie w Rosji, niemniej ten popyt będzie zaspokajany głównie przez dynamicznie rozwijajacy się sektor mięsa czerwonego w tym kraju.

Dla UE ważnymi odbiorcami surowca pozostanie Japonia, Korea Południowa, region Bałkanów oraz Filipiny. Ten ostatni partner handlowy, z liczbą mieszkańców na poziomie 100 mln osób, zakupuje obecnie ok. 122 tys. t unijnej wieprzowiny. Eksport na ten rynek pozostanie najprawdopodobniej na tym poziomie również w kolejnych latach.

Kluczowy eksport wieprzowiny

Bazując na danych dot. wzrostu zapotrzebowania na wieprzowinę na rynkach światowych, szacuje się, że pomiędzy rokiem 2015 a 2025 będziemy obserwować 27-procentowy wzrost eksportu wieprzowiny (o 550 tys. t). W rezultacie już w 2025 r. 2,6 mln t tego mięsa z Unii powinno trafić na rynki trzecie. Eksport będzie siłą napędową dla sektora wieprzowiny, szczególnie, że konsumpcja tego rodzaju mięsa w UE, głównie w starych krajach członkowskich, będzie tracić na rzecz rosnącego spożycia mięsa drobiowego. KE prognozuje spadek spożycia wieprzowiny z 32,6 kg na osobę w 2025 r. do 31,8 kg w 2025 r. W tym w krajach UE-15 z 32,2 kg do 31,1 kg w 2025 r. Te tendencje spadkowe będą hamowane przez wzrost konsumpcji w nowych krajach członkowskich z 34,1 kg do 34,9 kg, co będzie wspierane przez rosnące spożycie w Polsce i Rumunii.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!