| Autor: redakcja1

Eksport unijnej wieprzowiny

Istotnym czynnikiem oddziałującym na ceny jest eksport z UE-28 do krajów trzecich.

Eksport unijnej wieprzowiny
Po słabym pod tym kątem 2018 r., w którym wywóz produktów wieprzowych był o 0,6% wyższy niż w 2017 r., w styczniu nastąpiło jego ożywienie.
 
Wysyłka produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 356,5 tys. t w wadze poubojowej i był o 7,8% większy niż w rok wcześniej. Kraje o największym wywozie to w kolejności była to Hiszpania, Niemcy, Dania, Holandia i Polska. Wywóz z Hiszpanii był o 21% wyższy niż w styczniu 2018 r. Eksport z Niemiec o 3,5%, Holandii o 27%, a z Polski o 6%. Wysyłka z Danii była mniejsza niż rok wcześniej o 1%. Zwiększenie się eksportu było wynikiem zwiększonego zapotrzebowania ze strony krajów azjatyckich.
 
W krajach tych, a w szczególności w Chinach rozwija się choroba ASF, skutkująca zmniejszeniem się pogłowia i produkcji wieprzowiny oraz wyższym importem. Według USDA w 2019 r. chińska produkcja wieprzowiny zmaleje o 5% do 51,4 mln t, a przywóz wzrośnie o 33% do 2 mln t. Wykorzystać to mogą niektóre kraje UE, niemające problemów z ASF.
 
W odniesieniu do USA w dalszym ciągu obowiązują wysokie taryfy celne do 60% i inne wymogi weryfikacyjne. W styczniu 2019 r. wywóz produktów wieprzowych z UE-28 do Chin wyniósł 140,5 tys. t i był o 14% wyższy niż przed rokiem. Eksport do Japonii był większy o 8% do 40 tys. t, a do Wietnamu o 73% do 6,7 tys. t.


Tagi:
źródło: