| Autor: redakcja1

Handel UE wieprzowiną z krajami trzecimi

W 2017 r. w UE, w wyniku zmniejszonej produkcji wieprzowiny w krajach UE oraz spadku popytu importowego ze strony Chin, a więc największego odbiorcy produktów wieprzowych z UE, eksport wieprzowiny do krajów trzecich był o 8% mniejszy niż w 2016 r.

Handel UE wieprzowiną z krajami trzecimi
W pierwszym kwartale 2018 r. wywóz asortymentu wieprzowego poza obszar celny UE był też mniejszy niż przed rokiem. W okresie styczeń–marzec 2018 r. z UE wysłano 997 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, czyli to spadek o 2% w skali roku. Eksport do Chin wyniósł 358 tys. ton był o 11% mniejszy niż przed rokiem, ale zwiększyła się sprzedaż zagraniczna do Japonii o 5% do 110 tys. ton, Korei Południowej o 27% do 95 tys. ton i Filipin o 23% do 70 tys. ton. Jak wynika z prognoz KE w całym 2018 r. wysyłka produktów wieprzowych może być o 2–3% większa niż w 2017 r.
 
W 2017 r. podaż wieprzowiny w UE była uzupełniana importem, który był o 11% wyższy niż w 2016 r. Sprowadzana wieprzowina pochodziła przede wszystkim ze Szwajcarii. W pierwszym kwartale 2018 r. do UE zakupiono 9 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie mięsa, czyli o 5% więcej niż przed rokiem. W całym 2018 r., w wyniku przewidywanego zwiększenia się spożycia w UE, zakup produktów wieprzowych może wzrosnąć, ale jego wolumen będzie nadal nieznaczny.


Tagi:
źródło: