| Autor: redakcja11

Ceny trzody chlewnej spadły trzeci rok z rzędu

Rok 2016 jest trzecim kolejnym rokiem spadków cen trzody. W I kwartale 2016 r. przeciętna cena skupu wyniosła 4,09 zł/kg i była niższa o prawie 5% niż rok wcześniej, i o 15% niż w I kwartale 2014 r. oraz o 22% niż w I kwartale 2013 r.

Ceny trzody chlewnej spadły trzeci rok z rzędu

Ceny trzody chlewnej

Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, permanentny spadek cen trzody powoduje stopniowe pogorszenie się opłacalności chowu, pomimo spadku cen zbóż i pasz przemysłowych. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r., relacje cen skupu trzody do targowiskowych cen żyta i jęczmienia kształtowały się odpowiednio, jak 1:6,8 i 1:5,7. W I kwartale ubiegłego roku poziom tych relacji wynosił 1:7,4 i 1:6,0. Tegoroczne relacje były więc węższe odpowiednio o 8% i 5% od już wąskich relacji z 2015 r. Ten wąski stosunek zeszłorocznych cen, przełożył się na spadek pogłowia macior prośnych (o 3,1%), będący pierwszym sygnałem zniżkowego trendu pogłowia trzody. W szóstym miesiącu 2015 r. pogłowie trzody obniżyło się o 0,7%, w tym pogłowie macior prośnych o 7,1%. Z kolei w grudniu ogólne pogłowie było niższe już o 6%, a pogłowie macior prośnych o 16,4%. Znacznie większy spadek pogłowia macior prośnych od przeciętnego powoduje, że w czerwcu tego roku pogłowie trzody może być mniejsze niż w analogicznym okresie 2015 r. o ok. 10% i może wynieść ok. 10,5 mln sztuk.
 

Prognoza cen trzody chlewnej

Według Danuty Zawadzkiej, w czerwcu cena trzody może być od 3% do 5% niższa niż rok wcześniej, co oznacza że może być zawarta w przedziale 4,20-4,30 zł/kg. W drugim półroczu, notowania trzody mogą stopniowo zbliżać się do poziomów ubiegłorocznych, a następnie je przekraczać. W grudniu cena trzody może więc wynieść około 4 zł/kg, oznaczałoby to jej wzrost w skali roku o ok. 4%. Jeżeli po tegorocznych żniwach, ceny na rynku zbóż nie ulegną większej zmianie, a ceny trzody zaczną powoli rosnąć, to warunki chowu będą sukcesywnie poprawiać się. Wtedy można liczyć na zmniejszenie stopy spadku pogłowia, która w grudniu mogłaby wynieść ok. 5%, a pogłowie trzody ok. 10 mln szt. Efekty poprawy warunków chowu i wzrost pogłowia trzody mogłyby jednak nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku, gdyż proces wygasania tendencji spadkowej wymagał będzie odpowiedniego czasu.Tagi:
źródło: