| Autor: redakcja1

Nieznaczny wzrost eksportu trzody chlewnej

W Unii Europejskiej cenom nie sprzyja stosunkowo mały wzrost wywozu do krajów trzecich.

Nieznaczny wzrost eksportu trzody chlewnej
W okresie od stycznia do końca września wysyłka wszystkich produktów wieprzowych do krajów trzecich była o 0,8% wyższa niż rok wcześniej, w tym do Chin niższa o 3%, a do Hongkongu o 35%. Eksport produktów wieprzowych do Japonii był większy o 2%, do Korei Płd. o 20%, a na Filipiny o 13%.
 
Największa ilościowo wysyłka z Niemiec do krajów trzecich zwiększyła się w skali roku o 2,6%, Hiszpanii o 9,6%, a z Danii zmalała o 2,5%. Wywóz produktów wieprzowych z Polski był większy o 2,5%.
 
Nadzieję na zwyżkę cen dają ostatnie badania pogłowia z czerwca b.r. Według Eurostatu w wielu krajach Unii Europejskiej, tj. oprócz Danii i Irlandii wzrostowi ogólnego pogłowia towarzyszył spadek pogłowia macior prośnych, co jest pierwszym symptomem mogącej nadejść obniżki pogłowia.
 
W Niemczech już w czerwcu 2018 r. pogłowie trzody było niższe o 1,1% niż w czerwcu 2017 r., w tym pogłowie macior prośnych o 2,4%. W czerwcu 2018 r. pogłowie trzody w Polsce wyniosło 11 828 tys. szt. i było większe niż w czerwcu 2017 r. o 4,2%. Zwyżka ta nastąpiła w wyniku wzrostu pogłowia tuczników i warchlaków.
 
Spadkowi uległy z kolei wszystkie pozostałe kategorie wiekowe pogłowia, co jest sygnałem nadchodzącej obniżki ogólnego pogłowia trzody. U podstaw tej sytuacji leży pogorszenie rentowności chowu.


Tagi:
źródło: