| Autor: redakcja1

Niższe ceny prosiąt

W I półroczu 2018 r. cena 1 prosięcia w UE-28 wyniosła 47,59 EUR/szt., a w Polsce - 43,58 EUR.

Niższe ceny prosiąt
Cena w Polsce była mniejsza niż przed rokiem o 3%, a w UE-28 o 15%. W III kwartale 2018 r. cena 1 prosięcia w UE-28 wyniosła 37,62 EUR/szt., a w Polsce 42,04 EUR. Ceny te były niższe niż w III kwartale 2017 r. odpowiednio o 24 i 10%. W I półroczu 2018 r. cena prosiąt w Polsce była o 8,4% mniejsza niż cena w UE-28, ale w III kwartale była od niej większa o 11,7%.
 
Cena prosiąt wyrażona w złotych wyniosła w I półroczu 2018 r. 186,02 zł/szt. i była wyższa niż w I półroczu 2017 r. o 4,2%. Mamy więc do czynienia z nietypową sytuacją związaną ze zwyżką cen prosiąt w sytuacji spadku cen trzody.
 
W efekcie czego cena 1 prosięcia w Polsce była ekwiwalentem 41,5 kg tucznika, tj. o 21% większej niż rok wcześniej. Oznacza to zwyżkę kosztów produkcji, który obok wąskich relacji cen trzody do cen pasz, a więc stosunkowego spadku cen trzody wobec pasz może być ważnym czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój chowu.
 
W III kwartale 2018 r. cena 1 prosięcia wyniosła 181,90 zł/szt. Oznacza to jej spadek w odniesieniu do III kwartału 2017 r. o 6%. Było to relatywnie mało w porównaniu z obniżką cen trzody. W rezultacie cena 1 prosięcia była ekwiwalentem 38,5 kg tucznika, czyli o 5% większej niż rok wcześniej.
 
Świadczy to o postępującej zwyżce kosztów produkcji, choć mniejszej niż w I półroczu 2018 r. Prawdopodobnie taka sytuacja wynika z małej podaży prosiąt na polskim rynku. Ich niedobory uzupełniane są przy pomocy przywozu. Ceny w imporcie wpływają jednak na długookresowy wzrost cen prosiąt oraz na drożenie prosiąt wobec żywca wieprzowego w Polsce.


Tagi:
źródło: