| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego w Polsce

Wzrost cen skupu żywca wieprzowego i poprawa rentowności chowu trzody chlewnej w drugiej połowie 2016 r. przyczyniły się do odwrócenia zniżkowego trendu w krajowym pogłowiu świń.

Pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego w Polsce

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce


Na początku grudnia 2016 r. w Polsce było 11,1 mln sztuk trzody chlewnej, czyli o 4,9% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost liczebności odnosił się do prosiąt do 20 kg o 8,4% i loch prośnych o 8,2%. Warchlaków o wadze 20–50 kg było więcej o 6,7%, a tuczników – o 1,3%.
 
Zdaniem ekspertów Agencji Rynku Rolnego, zmiany w krajowym pogłowiu świń w końcu 2016 r., a w szczególności duży wzrost liczebności loch prośnych, pozwalają przewidywać dalszy wzrost pogłowia trzody chlewnej oraz zwiększenie produkcji w 2017 r. W związku z tym, produkcja żywca wieprzowego może być o 3% większa niż w 2016 r. i wynieść 2,4 mln ton, tj. 1,9 mln ton mpc.


Tagi:
źródło: