| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

Polska, pod kątem sprzedanego w okresie czterech miesięcy wolumenu, była szóstym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.

Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi
Ponad połowa, tj. około 60% sprzedawanego za granicę asortymentu wieprzowego znajduje nabywców w krajach Unii Europejskiej. W okresie styczeń–kwiecień 2021 r. z kraju wywieziono 234 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca w ekwiwalencie tusz, czyli więcej o 7% niż przed rokiem. Przychody otrzymane z wysyłki asortymentu wieprzowego wyniosły 511 mln EUR (2,3 mld zł) i były o 8% niższe niż w porównywalnym okresie 2020 r. Spadek przychodów z wywozu, przy większym kontyngencie wynikał z wyższych cen transakcyjnych uzyskiwanych w eksporcie w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. niż na początku 2021 roku.
 
W strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski, podobnie jak w latach wcześniejszych, dominowało mięso świeże i mrożone - 60%. W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. z kraju wysyłano 141 tys. ton mięsa wieprzowego w wadze produktu za 256 mln EUR, w większości do państw UE - 63% wolumenu. Największymi unijnymi odbiorcami tego asortymentu były: Słowacja, Niemcy oraz Włochy - po 8% udziału i po 11 tys. ton, Czechy - 7% udziału i 10 tys. ton i Rumunia 6% i 8 tys. ton. Mięso wieprzowe sprzedawano także poza obszar celny UE, głównie do Wietnamu – 7% i 10 tys. ton, USA – 6% i 8 tys. ton i Wielkiej Brytanii – 5% i 7,5 tys. ton.
 
W okresie styczeń–kwiecień 2021 r. do Polski, podobnie jak przed rokiem, przywieziono 295 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych w ekwiwalencie tusz. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 29% niższe niż w porównywalnym okresie 2020 r. i wyniosły 559 mln EUR (2,5 mld zł). Do Polski sprowadzono 2,3 mln sztuk trzody chlewnej, czyli więcej o 1% niż przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków wyniósł 2,1 mln sztuk. Ujemne saldo obrotów handlowych produktami wieprzowymi wyniosło 61 tys. ton względem 76 tys. ton rok wcześniej, a deficyt obrotów handlowych w ujęciu wartościowym zmalał z 234 mln EUR (1 mld zł) do 48 mln EUR (217 mln zł), tj. o 79%.


Tagi:
źródło: