| Autor: redakcja1

Polski rynek żywca wieprzowego

W Polsce według danych ARiMR pogłowie świń wyniosło 9,6 mln szt. i było niższe o 8,7% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Polski rynek żywca wieprzowego
Liczba gospodarstw utrzymujących świnie, w porównaniu ze stanem sprzed roku, uległa spadkowi z 74,3 tys. do 59,8 tys. Konsekwencją ograniczania pogłowia świń na rynku krajowym był obniżka ubojów trzody chlewnej. W okresie styczeń–lipiec 2022 r. uboje przemysłowe świń wyniosły 1,4 mln ton w wadze żywej, tj. 1,1 mln ton wbc. i były mniejsze o 10% niż przed rokiem.


Polska jest liczącym się producentem wieprzowiny w Unii Europejskiej i szóstym jej eksporterem poza obszar celny UE. Średniorocznie około 40% krajowej produkcji wieprzowiny przeznaczane jest na rynki zagraniczne.


Tagi:
źródło: