| Autor: mikolaj

Projekt dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

W dniu 23 lutego 2015 r. Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim projekt rozporządzenia Komisji uruchamiającego dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Projekt dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Zdaniem MRiRW jest to kolejny efekt bardzo intensywnych starań ministra Marka Sawickiego, który wielokrotnie zwracał uwagę Komisji Europejskiej na trudną sytuację na rynku wieprzowiny i konieczność uruchomienia wsparcia tego rynku.

Zgodnie z projektem, mechanizmem objęte będą półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki). Stawki pomocy kształtują się na poziomie od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania. Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 90, 120 lub 150 dni.

Głosowanie nad przyjęciem projektu rozporządzenia jest planowane w dniu 24 lutego 2015 r. Najprawdopodobniej wówczas Komisja Europejska poda też datę, od której będzie można składać wnioski o udział w mechanizmie dopłat.

W przypadku uruchomienia, mechanizm będzie realizowany przez Agencję Rynku Rolnego.


Tagi:
źródło: