| Autor: redakcja1

Rynek trzody chlewnej w Polsce

W czerwcu 2014 roku na rynku trzody nie działo się nic zaskakującego, ale sezonowy wzrost cen trzody chlewnej był niższy niż w poprzednich latach – poinformowali: Jan Małkowski i Danuta Zawadzka w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego.

Rynek trzody chlewnej w Polsce

Ceny trzody chlewnej w Polsce


Średnia cena wyniosła około 5,30 zł/kg i była o 6% większa niż w maju, ale o 5% mniejsza niż przed rokiem. Targowiskowe ceny żyta i jęczmienia wykazywały lekką tendencję zniżkową. Natomiast w maju cena żyta była niższa niż rok wcześniej o 12%, a jęczmienia o 8%. W efekcie relacje cen trzoda:żyto i trzoda:jęczmień wyrażające rentowność chowu były nieco szersze niż w rok wcześniej.
 
Zdaniem Małkowskiego i Zawadzkiej, w maju tego roku stosunek cen trzoda:żyto kształtowała się na poziomie 1:7,5, a trzoda:jęczmień 1:5,9, w odniesieniu do odpowiednio 1:6,7 i 1:5,6 rok wcześniej. W czerwcu relacje te były jeszcze szersze i wyniosły odpowiednio 1:7,9 i 1:6,2, podczas gdy przed rokiem wynosiły 1:7,4 i 1:6,1.
 
Mimo to, stosunek ten i tak był o 20-30% mniejszy od relacji granicznych, co jednak nie stanowiło przeszkody do niewielkiego zwiększenia się pogłowia trzody chlewnej. W marcu pogłowie to było o 2,3% liczniejsze niż w roku poprzednim i wyniosło 11,2 mln sztuk.

Ceny trzody chlewnej w UE
 

Ceny trzody w Polsce są pochodną cen w Unii Europejskiej oraz kursu złotego względem euro i w maju wyniosły 163,05 EUR/100 kg, a w czerwcu 168,77 EUR, a więc były zbliżone do średnich cen unijnych. Podobna była też ich zniżka w odniesieniu do roku poprzedniego.
 
Przy założeniu, że ceny w Polsce byłyby o około 3% mniejsze niż przeciętne ceny w UE-28, to przy kursie złotego względem euro wynoszącym 4,20, średnia cena trzody w Polsce w III kwartale może wynieść około 5,60 zł/kg, a w IV kwartale około 5,30 zł/kg. Ceny te byłyby zatem mniejsze od zeszłorocznych odpowiednio o 5% i 3%.
 
Należy jednak pamiętać, że wszelkie odchylenia wartości kursu od wymienionego będą powodowały odpowiedni ruch cen w Polsce w górę lub w dół w stosunku do poziomów ubiegłorocznych.
 

Ceny wieprzowiny
 

Jak zauważają eksperci, nieznaczny spadek cen skupu trzody chlewnej w Polsce spowodował istotną zniżkę cen detalicznych wieprzowiny. W maju 2014 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego były mniejsze niż w grudniu o 3,5%, podczas gdy ceny drobiu zwiększyły się w tym czasie o 2,3%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!