| Autor: redakcja1

W I półroczu 2017 r. ceny trzody powinny być wyższe niż rok temu

Jak wynika ze wstępnych danych GUS pogłowie trzody w grudniu 2016 r. wyniosło 11 107,5 tys. sztuk i było o 518 tys. sztuk, a więc o 4,9% większe niż rok wcześniej.

W I półroczu 2017 r. ceny trzody powinny być wyższe niż rok temu

Ceny trzody chlewnej


Pogłowie prosiąt zwiększyło się o 8,4%, warchlaków o 6,7%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,4%, w tym loch prośnych o 8,2%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej wzrosło o 1,3%. Nieco wcześniej GUS zmienił liczebność pogłowia podaną w dwu poprzednich okresach spisowych, a więc w marcu i w czerwcu 2016 r.
 
Zgodnie z dokonaną korektą, w marcu 2016 r. pogłowie trzody liczyło 10 465 mln sztuk i było mniejsze o 9,1% niż rok wcześniej, w tym pogłowie macior prośnych – o 14,2%. W czerwcu 2016 r. pogłowie wyniosło 10 865 mln sztuk i było mniejsze niż rok wcześniej o 6,7%, w tym macior prośnych o 8,5%.
 
Wykazana wcześniej przez GUS znacznie głębsza redukcja ogólnego pogłowia trzody, a zwłaszcza pogłowia macior prośnych pozwalała przypuszczać, że wychodzenie z sytuacji kryzysowej będzie trwało znacznie dłużej.
 
Poza tym, głęboka redukcja przedstawiona w poprzednich badaniach była spójna z warunkami ekonomicznymi poprzedzającymi spadek. Według danych pogłowie trzody w marcu 2016 r. wyniosło 10 187 tys. sztuk i było o 11,5% niższe niż rok wcześniej, w tym loch prośnych o 16,6%. W czerwcu pogłowie trzody liczyło 10 239 tys. sztuk i było o 12% mniejsze niż przed rokiem, w tym macior prośnych o 14,5%.
 
Zmniejszone spadki pogłowia poprawiają wiarygodność aktualnego stanu pogłowia i jego duży wzrost. Tym niemniej biorąc pod uwagę fakt, że poprawa relacji cen wyrażających opłacalność chowu nastąpiła dopiero w trzecim kwartale, jedynym wytłumaczeniem dla tego wzrostu może być import, w tym także import macior.
 
Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w okresie od stycznia do listopada 2016 r. import trzody o wadze mniejszej niż 50 kg był o 5% większy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Przywóz trzody o wadze 50 kg lub większej był z kolei mniejszy o ponad połowę. W grupie tej nastąpił jednak wzrost średniej wagi importowanych sztuk z 96,7 kg w I półroczu 2015 r. do 102,1 kg w I półroczu 2016 r. oraz z 97,5 kg w okresie VII-XI 2015 r. do 105,6 kg w analogicznym okresie 2016 r. Możliwe, że przedmiotem wwozu były między innymi młode loszki, uzupełniające zredukowane pogłowie macior. Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg stanowiły jedynie 0,19% przywozu trzody powyżej 50 kg, choć ich zwyżka w odniesieniu do poprzedniego roku była dość spora.
 
Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w styczniu 2017 r. cena trzody w Polsce mogła wynieść 4,90-4,95 zł/kg. Byłaby wówczas o 2-3% mniejsza niż w grudniu 2016 r. i 24-25% większa niż styczniu 2016 r. Niewątpliwy wpływ na poziom tej ceny miał postępujący wzrost cen w Unii Europejskiej. Jednak, jeśli ogłoszone przez GUS wyniki spisu pogłowia są bliskie prawdy, to oczekiwać można negatywnego wpływu zwiększonych ubojów trzody w Polsce na przyszły poziom cen. Drugim negatywnym czynnikiem może być aprecjacja złotego wobec euro, która powoli daje znać o sobie.
 
W związku z tym, w I półroczu 2017 r. ceny trzody będą wyższe niż rok wcześniej, ale ich przewaga będzie powoli malała. W II półroczu można natomiast liczyć się nawet ze zniżką tych cen.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!