| Autor: redakcja1

Spadek pogłowia trzody chlewnej w UE

Jak wynika z danych Eurostat, pogłowie zarodowe trzody chlewnej w UE w grudniu 2016 r. zmniejszyło się o 5% w ujęciu roku.

Spadek pogłowia trzody chlewnej w UE
Jest to odzwierciedleniem trudnej sytuacji producentów na początku 2016 roku. Liczebność stada zarodowego świń zmalała w wielu państwach członkowskich, przodujących w unijnej produkcji wieprzowiny, przede wszystkim w Niemczech i Holandii o 3% oraz Hiszpanii o 2%.
 
Unijne pogłowie trzody chlewnej w sumie w grudniu minionego roku było o 3% mniejsze niż rok wcześniej. Ze względu na kontynuację obniżki stada zarodowego można oczekiwać w najbliższym czasie mniejszej podaży wieprzowiny na rynku unijnym, co przełoży się prawdopodobnie na utrzymywanie się większych cen w porównaniu z bardzo niskim poziomem z początku 2016 r. Skala zwyżki cen będzie jednak zależała od wielkości eksportu.
 
W listopadzie 2016 r. liczba ubojów trzody chlewnej w UE wyniosła 21,9 mln szt. i była podobna do tej sprzed roku. Biorąc pod uwagę jednak dodatkowy dzień roboczy w listopadzie minionego roku, liczba ubojów w przeliczeniu na dni robocze była o 5% mniejsza niż w tym samym miesiącu 2015 r. Wielkość ubojów zmalała przede wszystkim w Danii o 16%, Holandii o 8% i Hiszpanii o 1%.
 
Spadek w Danii miał miejsce już drugi miesiąc z rzędu, co jest częściowo związane z używaniem różnych metod sprawozdawczych w 2015 r. i 2016 r. Większa liczba ubojów miała z kolei miejsce w Niemczech o 3% i Polsce o 1%. Zwyżki te jednak były spowodowane dodatkowym dniem roboczym w listopadzie 2016 r. Unijna produkcja wieprzowiny od stycznia do listopada 2016 r. sięgnęła 21,2 mln ton i była o 1% większa niż w tym samym okresie 2015 r.


Tagi:
źródło: