| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej w Danii na poziomie 12,7 mln szt.

Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie trzody chlewnej w Danii na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 12,7 mln szt. i w odniesieniu do 2015 r. zmalało o 0,1% - podaje FAMMU/FAPA.

Pogłowie trzody chlewnej w Danii na poziomie 12,7 mln szt.

Pogłowie trzody chlewnej w Danii

Zmniejszyła się liczebność stada loch i loszek prośnych, prosiąt oraz tuczników. Pogłowie loszek niepokrytych było z kolei o 11% większe. Można z tego wywnioskować, że w Danii występuje aktualnie racjonalizacja stada hodowlanego, a malejące ceny żywca mogą opóźniać decyzje o pokrywaniu loszek w celu ograniczenia podaży.
 
Rok 2015 był bardzo trudny dla hodowców trzody chlewnej w całej UE z uwagi na niskie ceny. W Danii ceny zmniejszyły się o 11% ze 138 EUR/100 kg w czerwcu 2015 r. do 122 EUR/100 kg w styczniu 2016 r. Liczebność tuczników na ubój była w styczniu br. o 2% mniejsza niż przed rokiem, wzrosła z kolei o 3% liczba warchlaków. Może to spowodować nieznaczną zwyżkę produkcji wieprzowiny w Danii w pierwszej połowie 2016 r., a potem spadek w drugim półroczu ze względu na niższe o 4% pogłowie prosiąt.
 
Zdaniem FAMMU/FAPA, racjonalizacja produkcji powinna przynieść wzrost cen wieprzowiny w drugiej połowie 2016 r. Wiele będzie jednak zależało od kształtowania się sytuacji cenowej w pozostałych krajach członkowskich UE.Tagi:
źródło: