| Autor: redakcja1

Sytuacja cenowa na krajowym rynku trzody chlewnej

W Polsce ceny skupu trzody chlewnej kształtują się w sporym stopniu pod wpływem zmian cen u czołowych unijnych producentów wieprzowiny.

Sytuacja cenowa na krajowym rynku trzody chlewnej
Krajowe ceny żywca wieprzowego w kwietniu i maju 2020 r., w wyniku utrudnień w handlu i ograniczenia zapotrzebowania na wieprzowinę w związku z COVID-19, wykazywały spadek. Krótkotrwałą poprawę sytuacji cenowej zaobserwowano w czerwcu 2020 r., na skutek „odmrażania” gospodarki i luzowania obostrzeń w wielu krajach. W czerwcu 2020 r. cena trzody chlewnej wzrosła o 5% do 5,57 zł/kg.
 
Jednak od lipca 2020 r. zniżkowy trend cen świń rzeźnych był kontynuowany, co było wynikiem m.in. pojawienia się ASF w Niemczech i problemów ze sprzedażą nadwyżki wieprzowiny do Chin. W grudniu 2020 r. polscy dostawcy za żywiec wieprzowy otrzymywali 3,95 zł/kg, a zatem mniej o 5,5% niż w listopadzie oraz o 37% niż w grudniu 2019 r.
 
Poziom cen był zróżnicowany regionalnie. Najwięcej za trzodę chlewną płacono w woj. dolnośląskim - 4,67 zł/kg i małopolskim - 4,11 zł/kg, a najmniej w woj. śląskim - 3,71 zł/kg i lubelskim - 3,76 zł/kg.
 
W ostatnim tygodniu stycznia 2021 r., tj. w dniach 25–31.01.2021 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) cena zakupu żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 3,95 zł/kg i była o 31% mniejsza niż w analogicznym tygodniu 2020 r.
 
Na początku 2021 r. poziom cen żywca wieprzowego zarówno w UE, jak i w Polsce będzie determinowany sytuacją epidemiczną i związanym z nią spadkiem lub wzrostem zapotrzebowania na asortyment wieprzowy. Ważnym czynnikiem będzie także tempo dalszego rozprzestrzeniania się ASF, zarówno w Polsce, jak i w krajach UE, w tym zwłaszcza w Niemczech oraz w Azji. Ograniczenie eksportu wieprzowiny do krajów trzecich (m.in. do Chin), które nie uznają regionalizacji produkcji może generować nadwyżki asortymentu wieprzowego u głównych unijnych producentów dotkniętych przez ASF.


Tagi:
źródło: