| Autor: redakcja1

W drugiej połowie 2016 r. można spodziewać się wzrostu cen wieprzowiny

W ostatnich dwóch latach na rynek trzody oddziaływało rosyjskie embargo na przywóz wieprzowiny z Unii Europejskiej, a także narastająca zwyżkowy trend unijnej produkcji wieprzowiny, w tym także polskiej. Stworzyło to niekorzystną sytuację dla producentów trzody przejawiającą się sukcesywną obniżką cen - podaje Jan Małkowski i Danuta Zawadzka w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego.

W drugiej połowie 2016 r. można spodziewać się wzrostu cen wieprzowiny

Ceny skupu trzody chlewnej

W I półroczu 2014 r. cena skupu trzody wynosząca 4,96 zł/kg była o 6% mniejsza niż w I półroczu 2013 r. W II półroczu 2014 r. jej obniżka w obrębie roku pogłębił się do 16%, tj. z 4,78 zł/kg w stosunku do 5,70 zł/kg. W wyniku, w całym 2014 r. cena skupu wyniosła 4,82 zł/kg była o 11% mniejsza niż w 2013 r.
 
W 2015 r. roczna cena zmalała do 4,30 zł/kg i była o 11% niższa w odniesieniu do 2014 r. Tym razem jednak, w I półroczu jej zniżka w skali roku była głębsza i wyniosła 13%, podczas gdy w II półroczu został ograniczony do 10%. Rzutował na to IV kwartał, w którym stopa zniżka cen zmalała do 8%. W grudniu, a więc w ostatnim miesiącu IV kwartału średnia cena skupu trzody była w granicy 3,85 zł/kg i była o 7% mniejsza niż w grudniu 2014 r.
 
Spadająca stopa zniżki cen może zapowiadać poprawę sytuacji w 2016 r. Wzrost cen może nastąpić pod wpływem zmniejszenia się produkcji, której przyczyny tkwią w niskiej rentowności chowu świń.
 

Najprostszą miarą opłacalności jest stosunek cen trzody do cen zbóż i pasz. Zmiany cen zbóż po tegorocznych żniwach są co prawda niewielkie, ale newralgiczne z punktu widzenia kształtowania się rentowności i przyszłego rozwoju chowu.
 
Jak podają Małkowski i Zawadzka, w listopadzie targowiskowa cena żyta wynosiła 59,36 zł/dt i była o 1% wyższa niż w listopadzie 2014 r. Targowiskowa cena jęczmienia osiągnęła 71,00 zł/dt i była w sumie taka sama jak przed rokiem. Relacje cen trzoda:żyto wyniosły 1:6,5 a trzoda:jęczmień 1:5,5 i były węższe niż przed rokiem odpowiednio o 13% i 11%. W grudniu stosunek cen trzoda:żyto pozostała na takim poziomie jak w listopadzie, ale relacja cen trzoda:jęczmień zawęziła się do 1:5,4. Z takim poziomem relacji cen w końcu roku mieliśmy do czynienia ostatnio w 2010 r.
 

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: