| Autor: redakcja1

Sytuacja cenowa na unijnym rynku trzody chlewnej

Na rynku wewnętrznym UE, zwłaszcza w krajach będących dużymi producentami i eksporterami wieprzowiny, ceny zakupu trzody chlewnej od marca do czerwca 2020 r. wykazywały trend zniżkowy.

Sytuacja cenowa na unijnym rynku trzody chlewnej
Było to związane z utrudnieniami w przepływie towarów oraz ze spadkiem zapotrzebowania po wprowadzeniu w marcu 2020 r. przez poszczególne kraje restrykcji w związku z pandemią COVID-19.
 
W czerwcu 2020 r., na wyniku stopniowego „odmrażania” gospodarek w poszczególnych krajach UE, tj. otwarcie granic i branży HoReCa, umożliwienie swobodnego przemieszczania się ludzi itp., zniżkowa tendencja cen trzody chlewnej uległa wyhamowaniu. Jednak w drugiej połowie 2020 r., w związku ze wstrzymaniem przez Chiny zakupu wieprzowiny z Holandii, a następnie wykryciem ognisk ASF w Niemczech uniemożliwiającym eksport wieprzowiny do Chin, pojawiły się nadwyżki tego asortymentu na rynku unijnym. Wpłynęło to na dalszy spadek cen wieprzowiny w krajach członkowskich UE.
 
W grudniu 2020 r. świnie rzeźne klasy E średnio w UE nabywano po 128,52 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc taniej o 5% niż w listopadzie oraz o 34% niż w grudniu 2019 r. Cena trzody chlewnej tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej w grudniu 2020 r. wynosiła 113,84 EUR/100 kg i była o 11% mniejsza do średniej ceny w UE.


Tagi:
źródło: