| Autor: redakcja1

Trend wzrostowy cen krajowego żywca wieprzowego

W 2016 r. krajowe ceny żywca wieprzowego, silnie skorelowane z cenami na rynku unijnym, przy nieznacznie zwiększonej podaży wykazywały tendencję zwyżkową.

Trend wzrostowy cen krajowego żywca wieprzowego
Zwiększenie się cen trzody chlewnej na rynku krajowym notowane w następnych miesiącach 2016 r. wynikało m.in. z ożywienia eksportu, uruchomienia przez KE mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, jak również sezonowego wzrostu popytu wewnętrznego. Na rynkach unijnych zwyżka cen stymulowana była niską podażą wieprzowiny przy równoczesnym silnym ożywieniu zapotrzebowania na mięso wieprzowe głownie ze strony państw azjatyckich.
 
Dynamiczny wzrost cen żywca wieprzowego wystąpił w I połowie 2016 r. Cena skupu żywca zwiększyła się z 3,96 zł/kg w styczniu do 4,90 zł/kg w czerwcu. W II półroczu tempo zwyżki cen żywca wyraźnie osłabło. W czerwcu 2016 r., w porównaniu z grudniem 2015 r., za 1 kg skupionego żywca płacono o 27,5% więcej. Najwyższa cena skupu notowana w sierpniu - 5,31 zł/kg była wyższa niż przed rokiem o 21,3%. Na koniec roku cena żywca w skupie - 5,03 zł i na targowiskach - 4,96 zł była większa odpowiednio o 31% i o 11,5% niż przed rokiem. Średnio w roku za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie 4,65 zł a na targowiskach 4,61 zł, czyli więcej niż w 2015 r. stosownie o 8,1% i o 1,5%.
 
Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe przez kolejny sezon kształtowały opłacalność produkcji żywca wieprzowego poniżej poziomu przyjętego za rentowny dla tuczu świń. Notowana w 2016 r. obniżka cen zbóż i pasz przy jednoczesnej zwyżce cen żywca wieprzowego wpłynęło jednak na poprawę opłacalności tuczu świń w porównaniu z rokiem poprzednim.
 
Relacja cen skupu żywca do cen targowiskowych żyta w obrębie roku kształtowała się w granicach od 6,4 do 8,6 względem 6,3 do 7,9 przed rokiem. Wynikiem postępującej w 2016 r. poprawy ekonomicznych warunków chowu było zwiększenie się pogłowia świń w porównaniu do 2015 r. Wyniki badania przeprowadzonego w marcu i czerwcu 2016 r. wykazywały jeszcze zmniejszenie stada trzody w skali roku odpowiednio o 9,1% i o 6,7%. Wzrost pogłowia loch prośnych o 5,2% w czerwcu 2016 r. zapowiadał rozpoczęcie procesu odbudowy krajowego stada trzody.
 
Niesprzyjający wpływ na odbudowę stada miało wystąpienie w 2016 r. ognisk ASF i związany z tym ubój asekuracyjny. W 2016 r. padło łącznie 1816 tys. szt. świń, czyli o ponad 39% więcej niż przed rokiem, w tym 28% więcej prosiąt - 1200 tys. szt. które w urodzonych stanowiły 6,7%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!