| Autor: redakcja1

W grudniu podrożały pasze dla trzody chlewnej

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w grudniu o 1,2% podrożały pasze dla trzody chlewnej do 1595 zł/t, przy czym w listopadzie było to 1576 zł/t.

W grudniu podrożały pasze dla trzody chlewnej
Ceny sprzedaży pasz dla trzody chlewnej

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od listopada do grudnia 2020 roku największy spadek cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1%– o 3,1% do 3898 zł/t. Z kolei najwyższy wzrost odnotowano w przypadku preparatów mlekozastępczych o 5,4% do 4780 zł/t. Natomiast notowania mieszanek paszowych pełnoporcjowych wzrosły o 2,5% do 1141 zł/t, preparatów uzupełniających o 4,7% do 1977 zł/t, a także zmalały ceny preparatów mineralnych o 2,6% do 4098 zł/t.
 
W przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych najbardziej zwiększyły się ceny mieszanki prestar/starter o 4,1% do 1658 zł/t. W tym przypadku największy udział miały grower/finisher – 52,2%, a najmniejszy udział w strukturze odnosił się do knurów – 0,2%. Spory, bo o 9,7% wzrost udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do mieszanek paszowych dla knurów.
 
Wśród m.p. uzupełniających zwyżka dotyczyła pasz prestar/starter, bo o 6,5% do 2478 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do mieszanek dla knurów – o 0,8% do 3893 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 17,5% miały grower/finisher, a najmniejszy, bo 0,1% miały mieszanki dla knurów. Co ciekawe, najmocniej zmniejszył się udział prestar/starter o 15,7%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy spadek odnosił się do mieszanek uniwersalnych, bo o 5,3% do 4423 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczył grower/finisher – 1,2%. Jednakże na uwagę zasługuje wzrost udziałów w strukturze mieszanek grower/finisher wynoszący 43,8%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały uniwersalne o 9,8% do 1149 zł/t. Z kolei najbardziej potaniały premiksy prestar/starter – 13,6% do 5092 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy grower/finisher – 2,9%, a 0,5% udział w strukturze przypadł uniwersalnym.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: