| Autor: redakcja6

Wysoki wzrost eksportu mięsa wieprzowego z Polski (I-VI 2013)

Według danych MRiRW, w pierwszym półroczu bieżącego roku notowano wysoką, 20-procentową dynamikę eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski – informuje Bank BGŻ.

Wysoki wzrost eksportu mięsa wieprzowego z Polski (I-VI 2013)
Największy wpływ na utrzymującą się od początku roku do końca czerwca zwyżkę w eksporcie nieprzetworzonej wieprzowiny z Polski ma utrzymujące się w tym czasie wysokie zapotrzebowanie na ten gatunek mięsa na rynkach zagranicznych. Potwierdza to wysoka, bo aż 20% dynamika wzrostu wywozu w relacji rocznej. W analizowanym okresie wyniósł on bowiem 202 tys. ton, co oznacza, że był o 34 tys. ton wyższy niż przed rokiem. Podobnie kształtowała się dynamika przyrostu wartości – 21%, co pozwoliło osiągnąć o 292 tys. zł większe wpływy z eksportu.
 
Biorąc pod uwagę wartość wywozu, najbardziej zaowocowały kontakty handlowe z głównymi odbiorcami nieprzetworzonej wieprzowiny: Japonią i Włochami, gdzie wartość eksportu ukształtowała się na poziomie o odpowiednio 50% i 76% wyższym w skali roku. Oznacza to, że o 73 tys. zł i 72 tys. zł większe przychody.
 
Coraz większe zainteresowanie polską wieprzowiną obserwowane jest również ze strony Rosji, dokąd zarówno wielkość jak i wartość wywozu podwoiła się w relacji rocznej. W rezultacie kraj ten stał się czwartym co do wielkości eksportu wieprzowiny z Polski partnerem handlowym, z eksportem wartym blisko 137 tys. zł.
 
Ponadto, na prowadzenie wysunęły się także Chiny, które w omawianym okresie zaimportowały z Polski łącznie pięciokrotnie więcej wieprzowiny niż przed rokiem. Wartość przywozu tego gatunku mięsa wyniosła 129 tys. ton, a kraj ten stal się jednym z sześciu głównym rynków zbytu.
 
Niemniej jednak wśród partnerów handlowych znalazły się i takie państwa, które ograniczyły przywóz mięsa z Polski. Wśród nich jest Białoruś, która jeszcze rok temu była głównym odbiorcą wieprzowiny z Polski, natomiast w pierwszym kwartale ograniczyła dostawy prawie o połowę. Oznacza to 140 tys. zł mniej wpływów.
 
Z powyższych danych wynika, że relacje z naszymi wschodnimi partnerami są bardzo istotne dla polskich producentów mięsa wieprzowego, jednak nie do końca stabilne. Można to zauważyć zwłaszcza w napiętych stosunkach handlowych z Rosją, która pod koniec sierpnia zgłosiła zastrzeżenia na skutek nieprawidłowości w eksporcie oraz wprowadziła dodatkowe kontrole w stosunku do mięsa wieprzowego sprowadzanego z Polski. Taka sytuacja może niekorzystnie odbić się na wymianie handlowej w następnych miesiącach.
 
Jak informują analitycy Banku BGŻ, w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku zmalał o 0,7% import wieprzowiny do Polski do poziomu 289 tys. ton. Polska pozostaje zatem importerem netto tego gatunku mięsa, a ujemny bilans handlu, w wyniku zmiany relacji eksportu i importu, zmniejszył się o 36 tys. ton i osiągnął wartość 88 tys. ton.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!