| Autor: redakcja1

Wysoki wzrost eksportu wieprzowiny

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w obrębie pierwszych jedenastu miesięcy 2016 r. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich prawie 3,7 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych w wadze produktu – o jedną czwartą więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

Wysoki wzrost eksportu wieprzowiny

Eksport wieprzowiny


W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały mięso mrożone - 51% oraz podroby i słonina - 42%, których wysłano poza UE odpowiednio o 42% i 19% więcej niż rok wcześniej. Spadek wywozu dotyczył natomiast świeżego mięsa o 24%, kiełbas i przetworów o 9% oraz żywca o 57%. Największymi dostawcami mięsa i produktów wieprzowych na rynki trzecie były tradycyjnie Niemcy, Hiszpania i Dania. Z grona kluczowych eksporterów wszystkie kraje zanotowały zwiększenie się wywozu, a największą dynamikę miały Hiszpania, Wielka Brytania, Polska i Niemcy.
 
Dynamika zwyżki unijnego wywozu zmniejszała się stopniowo od sierpnia do października 2016 r. z uwagi na spadek popytu ze strony Chin i Japonii oraz rosnące dostawy tańszej wieprzowiny z USA i Brazylii na tamtejsze rynki. W listopadzie jednak wywóz z UE ponownie znacznie się zwiększył o 15% w skali roku. Dzięki wzrostowi cen jednostkowych, wartość eksportu mięsa wieprzowego była wyższa w listopadzie o 33% do 518 mln EUR, a zyski ze sprzedaży podrobów były o 30% większe i sięgnęły 184 mln EUR.
 
Jak wskazuje FAMMU/FAPA, największymi odbiorcami mięsa i produktów wieprzowych z UE w okresie od stycznia do listopada 2016 r. były kraje azjatyckie: Chiny, Hongkong, Japonia, Korea Płd. i Filipiny. Wszystkie zanotowały znaczne zwyżki zakupów. Chiny nabyły rekordową ilość, o 68% więcej unijnych produktów wieprzowych niż w porównywalnym okresie 2015 r., w tym prawie dwukrotnie więcej mrożonego mięsa i o połowę więcej tłuszczy i podrobów. Znaczny wzrost wysyłki do Chin był spowodowany redukcją pogłowia trzody chlewnej w tym kraju oraz konkurencyjnością unijnego mięsa.
 
W listopadzie wywóz wieprzowiny z UE do Chin wzrósł o 14% w skali roku, jednak dynamika zwyżki była już mniejsza niż w drugim kwartale 2016 r., co odzwierciedla zwiększającą się konkurencję na tamtejszym rynku ze strony dostawców amerykańskich, kanadyjskich i brazylijskich oraz osłabienie popytu. Dostawy do Korei Płd. wzrosły natomiast aż o 40%.
 
Eksport podrobów wieprzowych z UE był w listopadzie 2016 r. o 12% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 132 tys. ton. Największymi odbiorcami tych produktów były tradycyjnie Chiny i Hongkong, z 80% udziałem w całkowitym wywozie tych produktów. Wywóz na rynek chiński wzrósł o jedną czwartą, a do Hongkongu zmalał o 5%.


Tagi:
źródło: