| Autor: redakcja1

Wzrost eksportu produktów wieprzowych

W obrębie dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. eksport produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 709,6 tys. t w wadze poubojowej i był o 5,8% wyższy niż w rok wcześniej.

Wzrost eksportu produktów wieprzowych
Duży wzrost eksportu dotyczył Wietnamu o 86%, Filipin o 14%, Chin o 13% i Japonii o 8%, a więc głównie do krajów, w których wystąpiły przypadki choroby ASF. Obniżył się natomiast wywóz do Hong Kongu o 27% i Korei Płd. o 17%. Spośród krajów Unii Europejskiej zwyżkę wysyłki odnotowały przede wszystkim kraje będące największymi dostawcami wieprzowiny, a więc Hiszpania o 17,7%, Holandia o 20,3%, Niemcy o 2,9%, Francja o 5,6%, a także Polska o 11,4%.
 
Chiński import wieprzowiny w 2019 r. może wynieść 2,2 mln t. Byłby on wówczas o 40% wyższy niż rok wcześniej. W Chinach rozpatrywany jest przywóz wieprzowiny z krajów dotkniętych afrykańskim pomorem świń, czego Chiny do tej pory odmawiały. Wydaje się jednak, że polityka ta może się zmienić. Przez wiele lat UE wywierała nacisk na Chiny, aby zaakceptowały zasady regionalizacji, czyli zezwoliły na przywóz mięsa z obszarów nie dotkniętych chorobą. Gdyby tak się stało mogłoby to być szansą dla eksportu z Polski, dla której rynek chiński był do tej pory zamknięty.
 
Wyniki przywozu produktów wieprzowych przez Chiny w I kwartale 2019 r. nie wskazują na mogący nastąpić duży jego wzrost. Wprawdzie zakup mięsa świeżego i chłodzonego był w I kwartale 2019 r. o 3% wyższy niż rok wcześniej, ale podrobów był o 21% niższy.
 
W imporcie mięsa największą roczną zwyżkę odnotowała Wlk. Brytania o 40%, Kanada o 33%, Brazylia o 28%, Holandia o 24% i Hiszpania o 7%. Spadek przywozu mięsa odnosił się przede wszystkim do USA o 36%, Danii o 24% i Niemiec o 11%. Wzrost importu podrobów dotyczył głównie Kanady o 20%, a spośród krajów UE – Holandii o 5%.
 
Zakup podrobów z USA zmalał o 70%, Hiszpanii o 10%, Niemiec i z Holandii o 5%, a z Francji o 4%. Spadek importu podrobów i stosunkowo mały wzrost przywozu mięsa wpływa na sceptyczne oceny, że zwiększenie się chińskiego importu wieprzowiny będzie o wiele mniejsze od szacowanego, gdyż w większym stopniu wzrośnie w Chinach import drobiu.


Tagi:
źródło: