| Autor: redakcja1

Wzrost pogłowia trzody chlewnej

W czerwcu 2018 r. pogłowie trzody w Polsce wyniosło 11 828 tys. sztuk i było większe niż w czerwcu 2017 r. o 4,2%. Pogłowie prosiąt zmalało w ujęciu roku o 3,8%, a warchlaków było wyższe o 4,8%.

Wzrost pogłowia trzody chlewnej
Pogłowie trzody na chów o wadze 50 kg i więcej obniżyło się o 1,7%, w tym loch prośnych o 3,1%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej wzrosło o 10,2%. Zniżka wszystkich kategorii wiekowych pogłowia poza tucznikami i warchlakami sygnalizuje, że w grudniu może dojść do spadku pogłowia.
 
Wzrost pogłowia trzody odnosił się względem jedenastu województw. Najmniejszy nastąpił w województwie wielkopolskim o 0,4%, lubuskim o 0,9% i kujawsko-pomorskim o 1,4%. W woj. świętokrzyskim 3,5% stopa wzrostu pogłowia była minimalnie mniejsza niż średnia ogólnopolska, a w dolnośląskim odnotowano wzrost o 7,3%, podlaskim o 8,2%, pomorskim o 6,4% i zachodniopomorskim o 7,1% przekraczała ona średni wzrost w Polsce o 50-100%. W pozostałych trzech województwach zwyżka pogłowia była kilkukrotnie większa niż przeciętny wzrost w Polsce i wyniosła w woj. łódzkim - 11,8%, mazowieckim - 25,7% i warmińsko-mazurskim - 17,4%. W pięciu województwach pogłowie trzody obniżyło się. W woj. lubelskim o 10,1%, małopolskim o 10,5%, opolskim o 5,8%, podkarpackim o 12,2% i w śląskim o 6,4%.
 
Zwraca uwagę stosunkowo wysoki wzrost pogłowia trzody w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, na terytorium których znajduje się jeden z trzech regionów związanych z chorobą ASF, a więc obszar ochronny, z ograniczeniami lub zagrożenia.
 
W woj. mazowieckim zwiększenie się pogłowia odnosiło się do wszystkich kategorii wiekowych. Pogłowie prosiąt wzrosło o 4,9%, warchlaków o 26,6%, trzody na chów o 12,4%, w tym loch prośnych o 10,5%, a tuczników o 37,7%. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim sytuacja była zbliżona, z tym że w obu przypadkach nastąpiła obniżka pogłowia macior prośnych odpowiednio o 3% i 6%.
 
Mniejsze pogłowie trzody było tylko w woj. lubelskim, w którym dotyczył wszystkich kategorii wiekowych. Pogłowie prosiąt zmalało o 22%, warchlaków o 6%, trzody na chów o 21%, w tym loch prośnych o 23%, a trzody na ubój o 5% . Wpływ choroby ASF na rozwój pogłowia widać więc w zasadzie tylko w woj. lubelskim. Województwo mazowieckie, w którym odnotowano największe w kraju zwiększenie się pogłowia trzody wydaje się nie odczuwać skutków ASF.
 
Biorąc pod uwagę obszary występowania choroby ASF u dzików lub świń, to w czterech województwach, tj. podlaskie, lubelskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie znajdowało się łącznie 2,7 mln sztuk trzody, co stanowiło 23% tej populacji. Było to o 2 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.


Tagi:
źródło: