| Autor: mikolaj

Wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce (marzec 2015)

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w marcu 2015 r. liczyło 11 511,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,9%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prosiąt o 4,1%, warchlaków o 6,7% i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 1,2%. Odnotowano natomiast spadek pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 4,0%), w tym loch (o 3,9%).

Wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce (marzec 2015)

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce

Na początku marca 2015 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11511,7 tys. sztuk i było wyższe o 325,7 tys. sztuk (o 2,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2014 r. – wyższe o 246,1 tys. sztuk, tj. o 2,2%.

Analiza GUS wskazuje, iż stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2014 r. o 39,0 tys. sztuk (o 3,9%) do poziomu 962,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 20,6 tys. sztuk (o 3,1%) do 648,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2014 r. liczba loch na chów wzrosła o 5,8 tys. sztuk (o 0,6%), w tym macior prośnych o 5,9 tys. sztuk, tj. o 0,9%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w marcu 2015 r. wynosił:

– prosięta o wadze do 20 kg – 25,9%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,2%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –38,4%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,5%,
w tym:
      – lochy na chów razem – 8,4%,
      – w tym lochy prośne – 5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2014 r. zwiększył się udział prosiąt (o 0,3 p. proc.) i warchlaków (o 1,0 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 0,7 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,7 p. proc.).

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!