| Autor: redakcja1

KPO: będzie zmiana zasad naboru dla plantatorów chmielu

Trwający nabór wniosków o objęcie wsparciem inwestycji na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu zakończy się 28 listopada 2022 r. Informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia naboru wniosków (na początku 2023 r.) nastąpią przegląd i zmiana dotychczasowych zasad wsparcia.

KPO: będzie zmiana zasad naboru dla plantatorów chmielu
Celem jest dostosowanie zasad naboru do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) za realizację 4 inwestycji:
  • A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu;
  • A2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (wspólnie z MEiN);
  • B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich;
  • B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.
Łączny budżet tych inwestycji to 2,25 mld EUR tj. ok. 10,1 mld zł (wg kursu 4,4819 zł/ EUR), z czego największą część stanowi budżet inwestycji A1.4.1. i B3.3.1.
 


Tagi:
źródło: