| Autor: redakcja1

Nadzór nad rynkiem chmielu w 2022 r.

Zadania realizowane przez Inspekcję JHARS mają zapewniać, że wprowadzany do obrotu chmiel i produkty chmielowe zostały poddane procesowi certyfikacji i spełniają minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach.

Nadzór nad rynkiem chmielu w 2022 r.
W 2022 r. pobrano próbki z 1431 partii chmielu zgłoszonych do certyfikacji (o łącznej masie 2865,9 t). Wymagania jakościowe spełniło 2849,7 t chmielu, na który wojewódzcy inspektorzy JHARS (w: Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu) wydali 1423 certyfikaty. 

Z uwagi na zawyżoną zawartość liści i łodyg oraz wilgotność, a także odmianę niezgodną z deklaracją zakwestionowano 8 partii o łącznej masie 16,2 t (tj. 0,6% masy chmielu zgłoszonego do certyfikacji). 

1062 partie chmielu o łącznej masie 2281,3 t (tj. 80% masy certyfikowanego chmielu), ze względu na podwyższoną zawartość nasion, certyfikowano jako chmiel zaziarniony.

Wymagania jakościowe spełniało 136,4 t produktów chmielowych (granulatów chmielowych typ – 90), na które wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 18 certyfikatów.
 


Tagi:
źródło: